Darujte si zdravé telo

Aký je Váš vzťah k telu? K Vášmu telu? Akým spôsobom sa o neho staráte? Akým spôsobom sa mu prihovárate? Akým spôsobom si uvedomujete jeho dôležitosť pre Váš život? Ste s ním spokojní? So službou, ktorú pre Vás denne vykonáva? Ste vďační za dokonalosť jeho funkcií, ktoré s takou dômyselnosťou pracujú pre Vás? To telo, ktoré možno kritizujete, chvíľami nenávidíte a považujete za zdroj večnej nespokojnosti, to telo, ktoré treba naprávať, redukovať, meniťa venovať mu pozornosť a čas – je v podstate Vašim chrámom.

Načo nám je telo

Ak chceme v živote čokoľvek dosiahnuť, kamkoľvek ísť, čokoľvek prežívať, preciťovať, čomukoľvek sa venovať, potrebujeme mať v poriadku naše telo. Naše telo nemôže byť našou prekážkou či ťarchou, naše telo nemôže byť zábranou nášho rozvoja…ale deje sa to…Prečo? Aby sme naplno rozvinuli náš potenciál, potrebujeme telo, ktoré pracuje s ľahkosťou a presnosťou. A aby sa tak dialo, musí mať všetko, čo pre túto prácu potrebuje.

Čo naše telo potrebuje

Vieme, čo naše telo potrebuje? Vieme, čo mu musíme dať zvonku, aby fungovalo správne? Vieme ako nebyť unavení, chorí, depresívni…a ako byť plní vitality, životnej sily a radosti? Vyrušili vás tieto pojmy v článku o tele? Myslíte si, že naše emócie a prežívanie nesúvisia s fyzickým telom? Nie je to tak – naše telo je veľmi úzko prepojené s našou mysľou, emocionalitou, dušou…naše telo je schránka, prostredníctvom ktorej žijeme svoj život vo fyzickej podobe. A psychika má svoj biologický základ.

Koľko vydrží naše telo

Výskumy poukazujú na fakt, že maximálna životnosť ľudí je relatívne pevná a podlieha
prirodzeným obmedzeniam. Výrazné zlepšenie kvality života po dosiahnutí veku 100 rokov už nie je možné. V tomto smere sa aj náš druh riadi prísnymi genetickými obmedzeniami. Napriek tomu, že vek nejde donekonečna zvyšovať, kvalita nášho života je daná našim zdravím. Z demografických prieskumov síce vyplýva, že umierame v stále vyššom veku, ale zároveň sa posúva veková hranice, kedy podliehame rôznym chronickým ochoreniam a stávame sa pacientami, závislými od medicínskej starostlivosti a farmakoterapie. Byť pacientom nás zbavuje absolútnej slobody nad našim životom.

Čo môžeme urobiť pre naše telo

Už priznávame, že nemôžeme zatvárať oči pred úzkym vzťahom medzi výživou a zdravím. Už vieme, že záleží na tom, čo do svojho tela vkladáme, akú obživu mu poskytujeme, aké látky ním prenikajú a čo sa v tele uloží a ďalej nás ovplyvňuje. V podstate denne sme vystavení prúdu informácií, ako sa správať, ako správne jesť, čo je a nie je vhodné v oblasti výživy. Lenže je fakt, že ak nemáme pevné základy, ľahko podliehame dogmám, presvedčivým manipuláciám a moderným trendom. Niekedy si takto môžeme v záchvate zdravého správania ublížiť nevedomo a bolestivo.

Získať základy vzdelania o tele a výžive je dobrým začiatkom, ako nájsť optimálnu cestu pre seba, založenú na poctivých a overených odborných informáciách. Môže to byť cesta k sebe, svojmu zdraviu, môže to byť cesta ktorá z Vás spraví poslov pre svojich blízkych. Prejsť kurzom môže byť Vašou odpoveďou na sebaúctu a štítom, ktorým sa ochránite pred polopravdami a niekedy nebezpečnými mýtmi. Radi Vás prevedieme na našom komplexnom kurze výživy.

Autor článku

ODBORNÝ GARANT KURZOV A VEDÚCA LEKTORKA WINŠTITÚTU

RNDr. Barbara Sviežená, PhD

Barbara je spoluzakladateľkou Inštitútu a spoluautorkou komplexného kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia a spolupodieľa sa na odbornom smerovaní a filozofii Winštitútu.

Absolventka katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas postgraduálneho štúdia sa venovala problematike vplyvu karcinogénov a mutagénov na živý organizmus.

Tagy:

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297