Home » Ing. Mária Beňová

Lektorka s vlastnou praxou

Ing. Mária Beňová

Majka je absolventkou Fakulty chemickej a potravinárskej technológie na STU. Problematika výživy ju zaujímala oveľa skôr, ako nastúpila na vysokú školu.
Počas štúdia sa zaoberala problematikou ako je výživa a imunita, dietológia, chémia potravín, senzorická analýza, xenobiochémia, fyziológia a patofyziológia ľudskej výživy, toxikológia, kontaminanty a prídavné látky v potravinách, hodnotenie kvality potravín a rôzne druhy mikrobiológie.

V svojej odbornej práci sa zamerala na tvorbu stravovacích plánov pre ľudí s rôznou fyzickou záťažou. Zohľadňovala sa a porovnávala nie len potreba makronutrientov, ale aj mikronutrientov a taktiež ich finančná náročnosť stravovacích plánov.

Už počas štúdia začala spolupracovať so spoločnosťou Planeat (od r. 2016) pri tvorbe receptov a úprave dietetických šablón, čomu sa venuje doteraz.

Popri tom má vlastnú prax, zameranú na individuálne stravovacie plány pre klientov, či osobne ako aj online.

Majka okrem vysokoškolského štúdia výživy absolvovala rôzne výživové kurzy a konferencie, aj v oblasti športu a fitness. Popri výžive pracuje aj ako osobná trénerka fitness a ako pilates inštruktorka.

Výživové kurzy:

 • Poradca pre výživu
 • Manažment obézneho klienta
 • Praktické zručnosti potrebné pre manažment obézneho klienta
 • Planeat rozšírená funkcionalita
 • Konferencia – Výživa a prevencia 2019
 • Konferencia – Výživa a doping v športe 2017

Športové kurzy:

 • Instructor pilates method (doc. Blahušová – ČR)
 • Tréner fitness a kulturistiky I. kvalifikačnēho stupňa
 • Diagnostika a korekcia pohybového aparátu
 • Vysoká škola strečingu pre trénerov
 • Instruktor indoor cyklistiky (ČR)

Kurzy lektora

Kurzy lektora

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297