Home » Mgr. Vladimír Baláž

Mgr. Vladimír Baláž

Vlado vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu a je našou oporou v otázkach manažmentu pohybu a redukcie váhy. Tejto problematike sa intenzívne venoval aj počas štúdia v kruhu expertov, a pri svojej diplomovej práci o mechanizmoch regulácie telesnej hmotnosti a jej prepojení na črevný mikrobióm.

Už 8 rokov sa venuje cvičeniu s vlastnou hmotnosťou na profesionálnej úrovni. Posledné 4 roky je súčasťou certifikačného orgánu svetovej organizácie kalisteniky WCO.

Pripravuje a podieľa sa aj na odborných školeniach. Pracuje primárne ako tréner a konzultant v oblasti zdravej výživy a športu.

Vo Winštitúte participuje ako spoluautor a lektor kurzu Športovej výživy. Pre spoločnosť Planeat spracováva odborné vstupy a prediktívne modely využiteľné v nutričnej aplikácii.

Vlado je nadšenec zdravej výživy a športu, a aj voľnočasové aktivity smeruje k týmto oblastiam. Ak sa nevenuje klientom, pracuje na vývoji vlastného softvéru pre tvorbu individualizovaných tréningových programov.

Kurzy lektora

Kurzy lektora

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297