Home » MUDr. Lenka Belánová

Odborný garant kurzov

MUDr. Lenka Belánová

Lenka je lekárka v špecializačnej príprave v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Je absolventkou lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Už počas štúdia a následne aj po ukončení školy zbierala prvé pracovné skúsenosti v Portugalsku, kde absolvovala aj ročné postgraduálne štúdium v odbore Športová medicína.

Keďže sa vtedy sama dosť intenzívne venovala fitness, začala sa aj hlbšie zaujímať o výživu. Po návrate na Slovensko začala pôsobiť v Nemocnici Alexandra Wintera v Piešťanoch, kde okrem práce vo svojom odbore rozbehla aj výživovú poradňu.

Najviac pacientov u nej hľadá pomoc pri redukcii hmotnosti, ale vzhľadom na to, že viacerí pacienti odoslaný gastroenterológmi hľadali aj pomoc pri diéte označovanej ako LOW FODMAP, ku ktorej nemali k dispozícii dostatok informácií alebo boli obmedzenia tak rozsiahle, že si nevedeli dať rady pri ich zavádzaní do praxe, začala sa bližšie zaoberať práve touto problematikou a je aj autorkou danej šablóny v aplikácii Planeat.

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297