Home » Naše kurzy » Intenzívne kurzy výživy » Poradca pre preventívnu výživu

Poradca pre preventívnu výživu

6-dňový intenzívny KURZ

Intenzívny kurz Poradca pre preventívnu výživu založený na rovnakých základoch ako víkendový komplexný kurz s 5-ročnou tradíciou. Po týchto 6-tich dňoch je každý absolvent schopný vypracovať stravovací plán pre bežného klienta a má dostatočnú argumentačnú bázu pre jeho obhajobu.

ODBORNÝ GARANT KURZOV A VEDÚCA LEKTORKA WINŠTITÚTU

RNDr. Barbara Sviežená, PhD

Barbara je spoluzakladateľkou Inštitútu a spoluautorkou komplexného kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia a spolupodieľa sa na odbornom smerovaní a filozofii Winštitútu.

Absolventka katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas postgraduálneho štúdia sa venovala problematike vplyvu karcinogénov a mutagénov na živý organizmus.

O intenzívnom kurze “Poradca pre preventívnu výživu”

 

{

Snažíme sasústavne zdokonaľovať naše kurzy v súlade s vašimi feedbackmi a pripomienkami. Mnohí z vás si nemôžu dovoliť tráviť niekoľko víkendov za sebou v “školských laviciach”, alebo študovať paralelne počas školského roka.

Preto prichádzame s ponukou intenzívnych celotýždenných kurzov. Celkový počet hodín kurzu Poradca pre výživu je síce fyzicky zredukovaný, avšak poslucháči dostávajú kompletné informácie a sú im odprednášané kľúčové témy. Zároveň dostávajú prístup k všetkým študijným materiálom a doplnkovej literatúre, ako aj všetkých benefitom bežného “víkendového” poslucháča.

Pre koho je kurz Poradca pre preventívnu výživu?

~

Budúci poradcovia

Tí, čo chcú podnikať v oblasti výživy a nevedia kde začať

Odborníci vo výžive

Už podnikajúci v oblasti výživy, foodblogeri, predajcovia zdravých potravín či doplnkov

Príbuzné oblasti

Odborníci z príbuzných oblastí, lekári, farmaceuti, biotechnológovia, potravinári aj výživári

Tréneri

Športovci a tréneri, ktorí by radi rozšírili svoje vedomosti pri poradenstve vo výžive

Hlavné témy

Z

Základy biochémie a fyziológie

Z

Základy anatómie ľudského tela

Z

Princíp metabolizmu živín a hormonálnej regulácie

Z

Špecifiká rôznych oblastí výživy

Z

Zostavovanie individuálnych stravovacích plánov na mieru

Z

Diagnostika a analýza stravovacích návykov

Z

Meranie na InBody a interpretácia výsledkov

Z

Práca s klientom

Pondelok

Úvod, Základy fyziológie výživy – makroživiny, mikroživiny, vláknina a mikrobióm, pitný režim

Utorok

Metabolizmus živín, hormonálna signalizácia, hormóny, obezita a chudnutie

Streda

Zásady správneho stravovania a alternatívne výživové smery, diéty, filozofia Healthy plate

Štvrtok

Metodika spracovania – výpočty, Diagnostika – meranie InBody

Piatok

Nutričná aplikácia Planeat, zostavovanie stravovacích plánov

Sobota

Práca s klientom, Modelové situácie

 

Pozn. Skúška je realizovaná formou on-line testu, po úspešnom absolvovaní dostáva poslucháč Certifikát poštou, aj elektronicky.

Cena kurzu

350 eur

Cena je konečná a je vrátane DPH. Je splatná po potvrdení elektronickej prihlášky organizátorom a zaslaní organizačných pokynov ku kurz dva týždne pred jeho zahájením. Kurzovný poplatok je potrebné uhradiť najneskôr tri dni pred zahájením kurzu na základe pokynov.

Ohlasy našich študentov

Intenzívny 6-dňový kurz Poradca pre preventívnu výživu

Ďakujem za možnosť vzdelávať sa od tak úžasného tímu akým ste Vy všetci vo Winštitúte! Týchto 6 dní som si nesmierne užila a som presvedčená že práve vďaka Barbare (Barbara Sviežená) a Miškovi (Michal Drdúl) sa pre mňa začala úplne nova etapa môjho života. Tento kurz mi dal presne to čo potrebujem aby som s istotou a nadšením v Septembri nastúpila na štúdium " MSc Eating Disorders and Clinical Nutrition" a tak sa o niečo viac priblížila k svojmu vysnenému životnému poslaniu a to pomáhat druhým cestou výživy. Navždy u mňa zostanete ako môj veľký vzor v tom čo robíte, a o čo sa usilujete. Už dlho som nestretla takých ludi ako ste Vy všetci vo Winštitúte , a to som prešla viacerými výskumníckymi centrami v Londýne. Takže naozaj klobúk dole pred Vami všetkými !!!

Karin M.

Intenzívny 6-dňový kurz Poradca pre preventívnu výživu

Ťazko hľadajú slová ako poďakovanie za to, čo mi kurz v synergii s atmosférou a všetkými ľuďmi dal. Zalieva ma neskutočný pocit vďačnosti za to všetko. Cítim sa obohatená o toľko nových a užitočných vecí. Nikdy by som neverila, že takto nádherne (plnohodnotne, odborne i ľudsky, s humorom i ústretovosťou) môže vyzerať vzdelávanie, wau!!!

Jedno obrovské ďakujem celému tímu skvelých odborníkov a úžasných ľudí zároveň.

Dúfam, že sa mi časom podarí zúčastniť sa dalších kurzov vo Vašej réžii. Moje očakávania boli prekonané vo všetkých smeroch v pozitívnom zmysle. Nikdy som si nevybrala lepší darček k narodeninám, a teda viem, co chcieť najbližšie :)))

Jana S

Lektori a hostia – Bratislava

Odborný garant kurzov

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Barbara je spoluzakladateľkou Winštitútu a spoluautorkou kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je taktiež autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia.


V kurze Poradca pre výživu Barbara prednáša nasledujúce témy
 • Vplyv výživy na zdravie
 • Základy zostavenia nutričných plánov
 • Nutričné aplikácie – Planeat
 • Príprava nutričného plánu a diagnostika
 • Diagnostika InBody
Lektor Winštitútu

Mgr. Michal Drdúl

Michal je farmaceut a výživový poradca v rámci viacerých projektov v oblasti dietológie. Je zakladateľom Salutem Inštitútu a špecializuje na odborné poradenstvo pri vybraných diagnózach.


V kurze Poradca pre výživu Michal prednáša nasledujúce témy
 • Makroživiny
 • Mikroživiny a suplementácia
 • Pitný režim
 • Aditíva v potravinách
 • Potravinové doplnky a fortifikácia
 • Intolerancie a alergie
Lektor Winštitútu

Mgr. Soňa Vizváryová

Lektor, terapeut a nutričný poradca v Biorezonančnom centre. Vo svojej praxi využíva znalosti z fytoterapie, tradičnej čínskej medicíny, sofioterapie a modernej dietológie.


V kurze Poradca pre výživu Soňa prednáša nasledujúce témy
 • Výroba potravín

Lektori a hostia – Liptovský Mikuláš

Lektor Winštitútu

Mgr. Vladimír Baláž

Vlado vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu a je našou oporou v otázkach manažmentu pohybu a redukcie váhy.

Tejto problematike sa intenzívne venoval aj počas štúdia v kruhu expertov, a pri svojej diplomovej práci o mechanizmoch regulácie telesnej hmotnosti a jej prepojení na črevný mikrobióm.

 

Lektor Winštitútu

Ing. Jana Guráňová

Absolventka odboru výživa ľudí na SPU v Nitre. Členka Aliancie výživových poradcov SR. V súčasnosti sa popri materských povinnostiach venuje rozbiehaniu vlastnej praxe v oblasti nutričného poradenstva.

Lektor Winštitútu

Lenka Sokolová

Lenka je študentka fyzioterapie na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Zároveň je absolventkou dlhodobého kurzu Poradca pre výživu, pričom má niekoľkoročnú vlastnú prax ako osobná a kondičná trénerka resp. výživová poradkyňa..

Lektor Winštitútu

PharmDr. Matúš Kyseľ

Matúš absolvoval magisterské a doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojej praxe v lekárni ako farmaceut a odborný zástupca, absolvoval špecializáciu v odbore lekárenstvo na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Aktuálne termíny

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297