Home » Naše kurzy » Komplexné kurzy o výžive

Komplexné kurzy o výžive

Ponúkane komplexné víkendové kurzy pre laikov aj budúcich poradcov výživy.

Ponuka našich kurzov

ONLINE - KURZ PORADCA PRE VÝŽIVU
ak plánujete pôsobiť v oblasti preventívnej výživy a poradenstva

ONLINE Kurz Poradca pre výživu je jediným komplexným vzdelávacím (mimoškolským) kurzom na Slovensku s takmer 5-ročnou tradíciou. Po ukončení kurzu je každý absolvent schopný vypracovať stravovací plán pre bežného klienta a má dostatočnú argumentačnú bázu pre jeho obhajobu.

ONLINE KURZ VÝŽIVA DETÍ A ŽIEN POČAS TEHOTENSTVA A DOJčENIA
5-Týždňový špecializovaný kurz formou on-line štúdia

… alebo výživa dieťaťa začína počatím. Informácie z kurzu môžu byť prínosné pre odborníkov aj laickú verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku výživy, predovšetkým pre rodičov, ktorým záleží na zdraví a stravovaní svojich detí, alebo optimalizácii stravy počas tehotenstva.

Prvé 3 moduly sú rovnaké pre oba komplexné kurzy. Kurz Poradca pre výživu má navyše samoštúdium ako aj témy špecifické pre manažment klientov a končí záverečnou skúškou.

Základy výživy

Poradca pre výživu

ak neplánujete pôsobiť v oblasti preventívnej výživy
ak plánujete pôsobiť v oblasti preventívnej výživy

1. víkend

 • Vplyv výživy na zdravie
 • Makroživiny
 • Mikroživiny a suplementácia
 • Pitný režim
N
N

2. víkend

 • Tráviaca sústava
 • Metabolizmus sacharidov
 • Metabolizmus a transport lipidov
 • Metabolizmus bielkovín
 • Hormonálna signalizácia
 • Psychika a výživa
 • Zásady racionálneho stravovania
 • Alternatívne výživové smery
N
N

3. víkend

 • Výroba potravín
 • Aditíva v potravinách
 • Potravinové doplnky a fortifikácia
 • Intolerancie a alergie
 • Intoxikácia a detoxikácia
 • Základy výživových odporúčaní pri ochoreniach
 • Obezita a chudnutie
N
N

4. víkend

 • samoštúdium
N

5. víkend

 • Základy zostavenia nutričných plánov
 • Nutričné aplikácie – Planeat
 • Príprava nutričného plánu a diagnostika
 • Diagnostika InBody
N

6. víkend

 • Skúška (sobota dopoludnie)
N

1. víkend

 • Vplyv výživy na zdravie
 • Makroživiny
 • Mikroživiny a suplementácia
 • Pitný režim
9

Spoločné pre kurzy "Základy výživy" a "Poradca pre výživu"

2. víkend

 • Tráviaca sústava
 • Metabolizmus sacharidov
 • Metabolizmus a transport lipidov
 • Metabolizmus bielkovín
 • Hormonálna signalizácia
 • Psychika a výživa
 • Zásady racionálneho stravovania
 • Alternatívne výživové smery
9

Spoločné pre kurzy "Základy výživy" a "Poradca pre výživu"

3. víkend

 • Výroba potravín
 • Aditíva v potravinách
 • Potravinové doplnky a fortifikácia
 • Intolerancie a alergie
 • Intoxikácia a detoxikácia
 • Základy výživových odporúčaní pri ochoreniach
 • Obezita a chudnutie
9

Spoločné pre kurzy "Základy výživy" a "Poradca pre výživu"

4. víkend

 • samoštúdium
5

Platí iba pre kurz "Poradca pre výživu"

5. víkend

 • Základy zostavenia nutričných plánov
 • Nutričné aplikácie – Planeat
 • Príprava nutričného plánu a diagnostika
 • Diagnostika InBody
5

Platí iba pre kurz "Poradca pre výživu"

6. víkend

 • Skúška (sobota dopoludnie)
5

Platí iba pre kurz "Poradca pre výživu"

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297