Home » Naše kurzy » Komplexné kurzy o výžive » Poradca pre výživu – ONLINE

ON-LINE
Poradca pre výživu

Pripravili sme pre Vás komplexný kurz Poradca pre výživu v on-line forme, plne prispôsobený modernému spôsobu vzdelávania. Tento systém vzdelávania je vysoko efektívny a plne prispôsobený vašim možnostiam. Môžete študovať kedy chcete, a koľko potrebujete.

Kurz Poradca pre výživu je určený aj laikom, ktorí nechcú pracovať v oblasti poradenstva, ale o výživu sa zaujímajú. 

Viac informácií nájdete ďalej na stránke.

Pre koho je kurz ON-LINE Poradca pre výživu?

Laická verejnosť

Tí, čo nechcú podnikať v oblasti výživy ale zaujíma ich výživa. Kurz pre týchto záujemcov je v skrátenej forme. 

~

Budúci poradcovia

Tí, čo chcú podnikať v oblasti výživy a nevedia kde začať

Odborníci vo výžive

Už podnikajúci v oblasti výživy, foodblogeri, predajcovia zdravých potravín či doplnkov

Príbuzné oblasti

Odborníci z príbuzných oblastí, lekári, farmaceuti, biotechnológovia, potravinári aj výživári

Tréneri

Športovci a tréneri, ktorí by radi rozšírili svoje vedomosti pri poradenstve vo výžive

Online Kurz Poradca pre výživu má rovnaký harmonogram (rozvrh a radenie tém), ako v “klasickom” offline prevedení.

Forma on-line štúdia

Online kurz Poradca pre výživu je postavený na troch základných pilieroch

=

1. Video alebo nahovorená prezentácia

=

2. Texty – skriptá s podrobnými informáciami

=

3. Pravidelný webinár s možnosťou položiť akúkoľvek otázku alebo dovysvetliť ktorúkoľvek tému

Hlavné témy

Z

Vplyv výživy na zdravie

Z

Makroživiny – sacharidy, tuky, bielkoviny, glykemický index

Z

Mikroživiny – vitamíny, minerály, odporúčané výživové hodnoty

Z

Nenutričné komponenty výživy, vláknina, fytochemikálie

Z

Tráviaca sústava, črevný mikrobióm, metabolizmus živín

Z

Hormonálna regulácia a jej vplyv na metabolizmus, enzýmy a hormóny

Z

Potraviny, ich výroba, potravinové a výživové doplnky, aditíva, etikety a ich interpretácia

Z

Racionálna výživa, guidelines, odporúčania pre stravovanie

Z

Alternatívne stravovania, výživové smery a diéty

Z

Špecifiká rôznych oblastí výživy, prevencia ochorení

Z

Metodika zostavovania stravovacích plánov

Z

Práca s nutričnou aplikáciou Planeat

Z

Zostavovanie jedálničkov, modelové štúdie, analýza stravovacích návykov

Špeciálne bonusy

Trvalý prístup k nutričnej aplikácii Planeat

Možnosť vytvoriť zdarma tri komerčné jedálničky pre svojich klientov

Možnosť bezplatných vzdelávacích webinárov Planeat aj na odborné témy v oblasti výživy a športu

Zľava na všetky ďalšie kurzy Winštitútu

Cena ON-LINE kurzov

Teraz s novoročnou zľavou 

Základy výživy

Poradca pre výživu

329 eur / 299 eur

429 eur / 379 eur

Cena je konečná a je vrátane DPH. Je splatná po potvrdení elektronickej prihlášky organizátorom a zaslaní organizačných pokynov ku kurz dva týždne pred jeho zahájením. Kurzovný poplatok je potrebné uhradiť najneskôr tri dni pred zahájením kurzu na základe pokynov.

Priebeh on-line štúdia

Kurz prebieha postupným odkrývaním jednotlivých kapitol, a to vždy jedna každý pracovný deň – teda 5 ucelených kapitol každý týždeň. Každá kapitola obsahuje videoprezentáciu a sprievodný text s príslušnými informáciami.
Víkend následne slúži na prípadné doštudovanie problematiky.
V prípade potreby (napr. množstvo opakujúcoch sa otázok) bude vypísaný fixný termín webináru, ktorý povedie odborný garant RNDr. Barbara Sviežená, PhD. Webinár slúži na priamu komunikáciu s účastníkmi kurzu a je na dobrovoľnej báze – nie je povinné zúčastniť sa ho. Na webinári majú účastníci kurzu možnosť klásť otázky k prebraným témam, poradiť sa, alebo diskutovať o vybraných témach. Na základe vopred vypísaných otázok položených účastníkmi vedie webinár jeden alebo viacerí odborníci.

Celkový počet tém je 40 – on-line kurz trvá 8 týždňov. Posledný týždeň je venovaný praktickým témam – metodike spracovania stravovacieho plánu, spôsobu komunikácie s klientom a tvorbe individualizovaného jedálnička v nutričnej aplikácii Planeat.
Školenie aplikácie Planeat prebieha online formou podľa vopred dohodnutého termínu (posledný týždeň štúdia).

Kurz je ukončený záverečným online testom, ktorý pozostáva z 50-tich otázok z prebraného učiva. Zároveň každý účastník vypracuje záverečnú prácu vo forme individualizovaného nutričného plánu v aplikácii Planeat.

Po splnení podmienok určených pre záverečnú skúšku (záverečný test a práca) dostáva absolvent Certifikát v elektronickej forme.

Ohlasy našich študentov z klasických kurzov

Kurz Poradca pre výživu

Pre všetkých, ktorí sú zmätení z rôznych protichodných informácií o výžive alebo pre tých, ktorí chcú mať základy o výžive, ktoré sa nedozvedia vcelku, pokope a nezaujato nepodporujúc produkty nejakých značiek zatiaľ inde u nás. Ďakujem veľmi pekne za to, že tento kurz je dnes už dostupný aj na Slovensku.

Oceňujem osnovy, vysokú úroveň prednášok, pripravenosť, osobné skúsenosti a cenné rady lektorov, objektívnosť v informáciách a celkovú organizáciu. A taktiež ďakujem všetkým, s ktorými som mohla tento kurz počas 6 intenzívnych víkendov absolvovať, boli ste všetci úžasní!

Tá energia a atmosféra, ktorá tam celý čas bola, bola fantastická!

Ivana Pešek

Kurz Poradca pre výživu

Ísť na kurz výživy pod vedením Barbary bol jeden z najlepších krokov, ktoré som urobila. Z každej prednášky som bola unesená, nadšená a nevedela som sa dočkať, kedy bude ďalšia prednáška. Každá jedna prednáška bola veľmi zaujímavá, dozvedela som sa veľa nových informácií, prednášky boli vždy na vysokej úrovni a prednesené tak, že to každý laik pochopil. Barbara je nielen vzdelaná a sčítaná po odbornej stránke, ale perfektná aj ako človek.

Ivana Krištofovičová

Odborný garant 

Odborný garant kurzov

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Barbara je spoluzakladateľkou Winštitútu a spoluautorkou kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je taktiež autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia.


V kurze Poradca pre výživu Barbara prednáša nasledujúce témy
 • Vplyv výživy na zdravie
 • Základy zostavenia nutričných plánov
 • Nutričné aplikácie – Planeat
 • Príprava nutričného plánu a diagnostika
 • Diagnostika InBody

Aktuálne termíny

Porovnanie on-line komplexných kurzov

Základy výživy

Poradca pre výživu

ak neplánujete pôsobiť v oblasti preventívnej výživy
ak plánujete pôsobiť v oblasti preventívnej výživy

 • Vplyv výživy na zdravie
 • Makroživiny
 • Mikroživiny a suplementácia
 • Pitný režim
N
N
 • Tráviaca sústava
 • Metabolizmus sacharidov
 • Metabolizmus a transport lipidov
 • Metabolizmus bielkovín
 • Hormonálna signalizácia
 • Psychika a výživa
 • Zásady racionálneho stravovania
 • Alternatívne výživové smery
N
N
 • Výroba potravín
 • Aditíva v potravinách
 • Potravinové doplnky a fortifikácia
 • Intolerancie a alergie
 • Intoxikácia a detoxikácia
 • Základy výživových odporúčaní pri ochoreniach
 • Obezita a chudnutie
N
N
 • Základy zostavenia nutričných plánov
 • Nutričné aplikácie – Planeat
 • Príprava nutričného plánu a diagnostika
 • Diagnostika InBody
N
 • Skúška 
 • Odovzdanie certifikátu
N

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297