Home » Naše kurzy » Komplexné kurzy o výžive » Základy výživy

Základy výživy

(ak neplánujete pôsobiť v oblasti poradenstva)

3-VÍKENDOVÝ KOMPLEXNÝ KURZ

Kurz Základy výživy je komplexným vzdelávacím kurzom určeným pre všetkých, ktorí chcú vedieť o výžive a svojom tele viac, ale nemajú záujem o profesionálnu dráhu výživového poradcu. Ideálne pre všetkých, ktorí by si radi urobili jasno vo faktoch a mýtoch o výžive.

Pre koho je kurz Základy výživy?

~

Ktokoľvek

Každý, kto chce vedieť o výžive a svojom tele viac

Laici

Tí, ktorí sa už zaoberajú výživou, ale potrebujú doladiť základné informácie

Rodičia

Rodičia zaoberajúci sa stravovaním svojich detí a rodiny

Hlavné témy

Hlavné témy

Z

Základy biochémie a fyziológie

Z

Základy anatómie ľudského tela

Z

Princíp metabolizmu živín a hormonálnej regulácie

Z

Špecifiká rôznych oblastí výživy

Z

Alternatívne výživové smery

Z

Racionálna výživa v praxi

Lektori a hostia

Lektori a hostia – Bratislava

Odborný garant kurzov

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Barbara je spoluzakladateľkou Winštitútu a spoluautorkou kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je taktiež autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia.


V kurze Základy výživy Barbara prednáša nasledujúce témy
 • Vplyv výživy na zdravie
Lektor Winštitútu

Mgr. Michal Drdúl

Michal je farmaceut a výživový poradca v rámci viacerých projektov v oblasti dietológie. Je zakladateľom Salutem Inštitútu a špecializuje na odborné poradenstvo pri vybraných diagnózach.


V kurze Základy výživy Michal prednáša nasledujúce témy
 • Makroživiny
 • Mikroživiny a suplementácia
 • Pitný režim
 • Aditíva v potravinách
 • Potravinové doplnky a fortifikácia
 • Intolerancie a alergie
Lektor Winštitútu

Martina Karovičová

Lektorka a budúca lekárka s neuveriteľnou schopnosťou vysvetliť princípy biochémie a metabolizmu živín. Sprevádza anatómiou a fyziológiou tráviacej sústavy.


V kurze Základy výživy Martinka prednáša nasledujúce témy
 • Tráviaca sústava
 • Metabolizmus sacharidov
 • Metabolizmus a transport lipidov
 • Metabolizmus bielkovín
 • Hormonálna signalizácia
Lektor Winštitútu

Mgr. Alena Pethoová

Lektorka a nutričná špecialistka, pôsobí v Inštitúte od roku 2014. Mimo Inštitútu pracuje ako športová kondičná trénerka a osobná trénerka pre fitnes a kulturistiku.


V kurze Základy výživy Alenka prednáša nasledujúce témy
 • Psychika a výživa
 • Zásady racionálneho stravovania
 • Alternatívne výživové smery
Lektor Winštitútu

Mgr. Soňa Vizváryová

Lektor, terapeut a nutričný poradca v Biorezonančnom centre. Vo svojej praxi využíva znalosti z fytoterapie, tradičnej čínskej medicíny, sofioterapie a modernej dietológie.


V kurze Základy výživy Soňa prednáša nasledujúce témy
 • Výroba potravín
Lektor Inštitútu Welko

Bc. Zdenka Havettová

Lektor a nutričný poradca s vlastnou praxou. Neustále sa vzdeláva v rôznych oblastiach výživy, aktuálne napríklad ukončuje školu Tradičnej čínskej medicíny.


V kurze Základy výživy Zdenka prednáša nasledujúce témy
 • Intoxikácia a detoxikácia
 • Základy výživových odporúčaní pri ochoreniach
 • Obezita a chudnutie

Lektori a hostia

Lektori a hostia – Košice

Hlavný lektor pre Košice

Ing. Richard Nagy

Ako hlavný lektor pre Košice vedie tím našich kolegov a organizuje kurzy výživy vo východnej metropole. Je zároveň lektorom a konzultantom spoločnosti Planeat. 


V kurze Poradca pre výživu Richard prednáša nasledujúce témy
 • Pitný režim
 • Veda a výživa
 • Detoxikácia
Lektor Winštitútu

MVDr. Jana Benková

Jana vyštudovala Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, odbor Hygiena potravín. Potraviny nie sú len jej profesiou, ale stali sa jej koníčkom a celoživotnou vášňou. 


V kurze Poradca pre výživu Janka prednáša nasledujúce témy
 • Výroba potravín
 • Aditíva v potravinách
 • Potravinové doplnky a fortifikácia
 • Ako čítať etikety
Lektor Winštitútu

MUDr. Ronald Pavlov

Lekár špecializujúci sa na internú medicínu a gastroenterológiu využívajúci aj prístupy alternatívnej medicíny. Venuje sa zároveň konzultačným a vzdelávacím aktivitám. 


V kurze Poradca pre výživu Roland prednáša nasledujúce témy
 • Tráviaca sústava
Lektor Winštitútu

Ing. Iveta Cimboláková, PhD.

Dlhoročný vysokoškolský pedagóg a jeden z lektorov pôsobiacich  od samotného začiatku košických kurzov. Prevedie Vás kľúčovými témami ako sú napríklad Makroživiny a Mikroživiny.


V kurze Poradca pre výživu Ivetka prednáša nasledujúce témy
 • Makroživiny
 • Mikroživiny
 • Intoxikácia organizmu
Lektor Winštitútu

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.

Medicínsky biológ, špecialista hygieny pre genetickú toxikológiu v prevencii rakoviny, kde profesionálne vyšetruje chromozomálne poškodenia u osôb v riziku karcinogenity.


V kurze Poradca pre výživu Andrej prednáša nasledujúce témy
 • Vplyv výživy na zdravie
Lektor Winštitútu

PhDr. Monika Piliarová

Monika je klinická psychologička, psychoterapeutka, arteterapeutka, supervízorka EAS. Pracuje v oblasti duševného zdravia a v rámci prevencie spolupracuje na viacerých projektoch. 


V kurze Poradca pre výživu Monika prednáša nasledujúce témy
 • Psychika a výživa

Cena kurzu

Cena kurzu

Cena je konečná a je vrátane DPH. Je splatná po potvrdení elektronickej prihlášky organizátorom a zaslaní organizačných pokynov ku kurz dva týždne pred jeho zahájením. Kurzovný poplatok je potrebné uhradiť najneskôr tri dni pred zahájením kurzu na základe pokynov.

Aktuálne termíny

Aktuálne termíny

Základy výživy

Poradca pre výživu

ak neplánujete pôsobiť v oblasti preventívnej výživy
ak plánujete pôsobiť v oblasti preventívnej výživy

1. víkend

 • Vplyv výživy na zdravie
 • Makroživiny
 • Mikroživiny a suplementácia
 • Pitný režim
N
N

2. víkend

 • Tráviaca sústava
 • Metabolizmus sacharidov
 • Metabolizmus a transport lipidov
 • Metabolizmus bielkovín
 • Hormonálna signalizácia
 • Psychika a výživa
 • Zásady racionálneho stravovania
 • Alternatívne výživové smery
N
N

3. víkend

 • Výroba potravín
 • Aditíva v potravinách
 • Potravinové doplnky a fortifikácia
 • Intolerancie a alergie
 • Intoxikácia a detoxikácia
 • Základy výživových odporúčaní pri ochoreniach
 • Obezita a chudnutie
N
N

4. víkend

 • samoštúdium
N

5. víkend

 • Základy zostavenia nutričných plánov
 • Nutričné aplikácie – Planeat
 • Príprava nutričného plánu a diagnostika
 • Diagnostika InBody
N

6. víkend

 • Skúška (sobota dopoludnie)
 • Odovzdanie certifikátu
N

Prvé 3 moduly sú rovnaké pre oba komplexné kurzy. Kurz Poradca pre výživu má navyše samoštúdium ako aj témy špecifické pre manažment klientov a končí záverečnou skúškou.

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteZoznam aktuálnych termínov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297