Home » Naše kurzy » Krátkodobé kurzy o výžive » Manažment obézneho dieťaťa

Manažment obézneho dieťaťa

1-dňový Špecializovaný kurz

Na tomto školení sa dozviete: hodnotenie rastu dieťaťa, zdroje bežnej detskej obezity, chyby v detskej výžive, čo je vhodné a čo nie v stravovaní detí ale napríklad aj princípy optimálnej komunikácie deti-rodičia.

Pre koho je kurz určený

~

Absolventi kurzu Poradca pre výživu

Vhodné pre absolventom kurzu Poradca pre výživu ako doplnková špecializácia k manažmentu obéznych detí.

Výživoví špecialisti

Vhodné pre výživových špecialistov ako rozšírenie znalostí a zručností pre manažment obéznych detí.

Trenéri

Vhodné pre trenérov ako rozšírenie znalostí a zručností pre manažment obéznych detí.

Harmonogram kurzu

Harmonogram kurzu

Z

Hodnotenie rastu dieťaťa

Z

Hodotenie BMI u dieťata a identifikácia nadhmotnosti

Z

Zdroje bežnej detskej obezity

Z

Chyby v detskej výžive

Z

Čo je vhodné a čo nie v stravovaní detí

Z

Princípy optimálnej komunikácie deti/rodičia

Z

Rozdiely v komunikácii dieťa/dospelý

Z

Rozdiely v postupe/manažmente dieťa/dospelý

Lektori a hostia

Odborný garant kurzov

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Barbara je spoluzakladateľkou Winštitútu a spoluautorkou komplexného kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia.

Hosť

Mgr. Michal Páleník

Michal je CEO & spoluzakladateľ spoločnosti Planeat s.r.o., ktorá sa zaoberá vývojom profesionálnej nutričnej aplikácie. Aplikácia vznikla z potreby manažovať špecifické požiadavky vrcholových športovcov.

Aktuálne termíny kurzov

Cena kurzu

89 eur

Štandardná cena kurzu

69 eur

Zvýhodnená cena pre našich absolventov

Cena je konečná a je vrátane DPH. Je splatná po potvrdení elektronickej prihlášky organizátorom a zaslaní organizačných pokynov ku kurz dva týždne pred jeho zahájením. Kurzovný poplatok je potrebné uhradiť najneskôr tri dni pred zahájením kurzu na základe pokynov.

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297