Home » Naše kurzy » Krátkodobé kurzy o výžive » Výživa detí a žien počas tehotenstva a dojčenia – ONLINE

Výživa detí a žien počas tehotenstva a dojčenia
ON-LINE

5-týždňový špecializovaný kurz formou ON-LINE štúdia

… alebo výživa dieťaťa začína počatím. Informácie z kurzu môžu byť prínosné pre odborníkov aj laickú verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku výživy, predovšetkým pre rodičov, ktorým záleží na zdraví a stravovaní svojich detí, alebo optimalizácii stravy počas tehotenstva.

Forma on-line štúdia

Online kurz Výživa detí a žien počas tehotenstva a dojčenia je postavený na troch základných pilieroch

1.

Video alebo nahovorená prezentácia

i

2.

Doplnkové informácie vo forme článkov, guidelinov

t

3.

Poradňa – možnosť položiť akúkoľvek otázku alebo dovysvetliť ktorúkoľvek tému

Priebeh on-line štúdia

Z

Kurz prebieha postupným odkrývaním jednotlivých kapitol, a to vždy jedna každý pracovný deň – teda 5 ucelených kapitol každý týždeň.

Z

Každá kapitola obsahuje videoprezentáciu s ucelenými informáciami ku konkrétnej téme.

Z

Víkend následne slúži na prípadné doštudovanie problematiky.

Z

Počas celého kurzu môžu účastníci komunikovať priamo s RNDr. Barbarou Svieženou, PhD. – autorkou kurzu a lektorkou. V tzv. poradni majú účastníci kurzu možnosť klásť otázky k prebraným témam, poradiť sa, alebo diskutovať o vybraných témach.

Z

Celkový počet tém je 25 – on-line kurz trvá 5 týždňov.

Z

Kurz je ukončený zaslaním Certifikátu v elektronickej forme.

Pre koho je kurz určený

~

Winštitút absolventi

Vhodné pre absolventom kurzu Poradca pre výživu ako doplnková špecializácia k výžive detí.

Rodičia

V kurze je veľa užitočných informácií pre rodičov, ktorým záleží na zdraví a stravovaní svojich detí.

Tehotné a dojčiace ženy

Kurz je určený aj tehotným a dojčiacim ženám, a pripravujúcim sa na tehotenstvo.

Laická verejnosť

Nemusíte byť odborník, kurz je vhodný aj pre laikov, ktorí sa zaujímajú o výživu detí a žien.

Čo sa na kurze dozviete

Z

Najnovšie trendy o vplyve výživy tehotných žien na zdravie narodeného dieťaťa

Z

Zásady stravovania počas laktácie, ako navýšiť energiu, mýty a fakty

Z

Výživa detí – výpočty, percentilové grafy

Z

Chyby vo výžive

Z

Alternatívne výživové smery – áno alebo nie

Z

Výživa tehotných žien – čo jesť, čomu sa vyhnúť, koľko pribrať, kedy suplementovať

Z

Význam materského mlieka, náhrady mliek, alternatívne rastlinné mlieka

Z

Nadváha a obezita detí

Z

Alergie, intolerancie, vylúčenie potravín

Z

Poruchy príjmu potravy – kde sa obrátiť, čo robiť

Špeciálny bonus

Prednášky o makroživinách: sacharidy, tuky, bielkoviny z kurzu Poradca pre výživu

Prednášky umožnia aj laikovi lepšie sa zorientovať v téme, terminológii a správne uchopiť špecifické odporúčania

Prednášky o racionálnej výžive

Samostatne uvedieme prednášku o imunite detí – ako ju budovať

Na kurze s vami prejdeme všetky fázy výživy dieťaťa od prenatálneho obdobia, cez tehotenstvo a dojčenie matky až po výživu po narodení.

Úvod do kurzu

Hypotéza prenatálneho pôvodu (výživa dieťaťa začína počatím) z pohľadu genetičky a matky

 

Výživa tehotných žien a podpora počatia

Súčasné odporúčania, energetický príjem, odporučené denné dávky makro- a mikroživín, optimálne váhové prírastky, kritické mikroživiny: suplementácia – áno či nie, riziká v gravidite

Výživa počas dojčenia

Regulácia tvorby mlieka, nastavenie energetického príjmu dojčiacej matky, kritické mikroživiny, čomu sa vyhýbať počas dojčenia, chudnutie počas dojčenia

Výživa dieťaťa po narodení

Nastavenie energetického príjmu u detí, percentilové grafy a detské BMI – správna interpretácia, prevencia obezity detí, obezitogénne faktory, alternatívne typy výživy, alergie, intolerancie, najčastejšie chyby vo výžive detí, náhradné potraviny

Cena kurzu

139 eur

Uvádzacia cena kurzu / Bežná cena 179€

 

109 eur

Zvýhodnená cena pre našich absolventov

Uvádzacia cena kurzu / Bežná cena 159€

Cena je konečná a je vrátane DPH. Je splatná po potvrdení elektronickej prihlášky organizátorom a zaslaní organizačných pokynov ku kurzu. Kurzovný poplatok je potrebné uhradiť najneskôr tri dni pred zahájením kurzu na základe pokynov.

Lektorka

Odborný garant kurzov
RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Barbara je spoluzakladateľkou Inštitútu a spoluautorkou komplexného kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia.

Aktuálne termíny

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297