Záleží nám na vašom úspechu

Na našich kurzoch stretávame rôznych ľudí – každý má svoj príbeh a dôvod prečo sa rozhodol získať viac informácií o výžive. Často ide o začínajúcich podnikateľov, najčastejšie živnostníkov, ktorí s podnikaním nemajú žiadne alebo len minimálne skúsenosti. Odborným kurzom o výžive to všetko len začína. Úspech takéhoto čerstvého podnikateľa ale zívisí aj na jeho schopností riadiť, aj keď len malý, biznis.

To čo často vidíme je, že ľudia nie sú pripravení na podnikanie. Bez potrebných znalostí to majú začínajúci podnikatelia ťažké pokiaľ nemajú potrebné skúsenosti a vedomosti ako je napríklad:

 • analýza trhu
 • nastavenie stratégie
 • definovanie cieľových skupín
 • projektový manažment
 • základy komunikácie
 • základy práva a práca s osobnými údajmi
 • základy účtovníctva
 • online marketing
 • komunikácia cez sociálne médiá
 • networking
 • prezentačné schopnosti
 • riadenie ľudí / leadership
 • predajné schopnosti vrátane online sales a cezhraničný predaj
 • kritické myslenie
 • rôzne iné soft skills
 • nábor ľudí / recruitement
 • koučing zamestnancov
 • vývoj SW z pohľadu zadávateľa (pre ne-ITčkarov)

Zámer projektu

Zámerom je vytvorenie e-learningu s modernými prvkami a obsahom, ktorý pripraví začínajúcich podnikateľov na podnikanie v 21 storočí.

Na čo sa môžete tešiť

Pripravujeme pre vás online platformu pre e-learningové vzdelávanie. Pôjde o kombináciu videí a video konferencií. Výhodou bude, že si zvolenými kurzami môžete prejsť v tempe, ktoré vám vyhovuje, v domácom prostredí bez nutnosti cestovať za školením. 

Ponuka kurzov bude zahrňovať napríklad:

 • odborné školenia
 • ako začať podnikať v danej oblasti
 • propagácia a marketing
 • sociálne médiá
 • školenie na základy práce s počítačom a pomocnými aplikáciami
 • poskytovanie služieb online aj v zahraničí
 • komunikácia so zákazníkom
 • koučing klienta
 • vedenie živnosti a malej firmy po finančnej stránke

Welko Team Slovakia s.r.o. tým vykoná tzv. pivot smerom k novým trendom a teda rozšírenie svojej činnosti. Pre tento účel bude náš team rozšírený o kritické role s potrebným know-how a nové strategické partnerstvá.

Prvé online kurzy plánujeme už koncom roka 2019. Prihláste sa nižšie k odberu noviniek a my vás budeme priebežne informovať o tom, ako postupujeme.

Autor článku

ODBORNÝ GARANT KURZOV A VEDÚCA LEKTORKA WINŠTITÚTU

RNDr. Barbara Sviežená, PhD

Barbara je spoluzakladateľkou Inštitútu a spoluautorkou komplexného kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia a spolupodieľa sa na odbornom smerovaní a filozofii Winštitútu.

Absolventka katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas postgraduálneho štúdia sa venovala problematike vplyvu karcinogénov a mutagénov na živý organizmus.

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297