Home » O nás

O nás

Záujemcom o naše kurzy a neskôr našim absolventom zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Certifikát o absolvovaní

Všetky Winštitút kurzy sú ukončené Certifikátom alebo Oprávnením.

Kurzy výživy

Winštitút pokrýva všetky oblasti výživy, od základných pojmov pre okamžitú orientáciu.

Špičkoví lektori

Naši lektori tvoria vysoko lojálny tím, navzájom sa rešpektujú a neustále sa vzdelávajú vo svojej oblasti.

Odborný garant kurzov a vedúca lektorka WInštitútu

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Cesta Winštútu

Z každej strany sme masírovaní množstvom informácií o výžive, životnom štýle, spôsobov, akým žiť, ktoré potraviny si vybrať, valcuje nás marketing a sme presviedčaní o význame nových trendov vo výžive. Bežný človek, ktorý má len základné vedomosti o svojom organizme, biológii, či fyziológii výživy, nie je schopný rozlíšiť kde je pravda, a tým pádom ani odolávať niekedy až škodlivým experimentom s vlastným telom a zdravím.

Poslaním, s ktorým sme zakladali teraz už Winštitút, je najmä naučiť bežných ľudí, laikov, ale aj odborníkov, ktorí sa už nechcú samostatne vzdelávať vo výžive, prečo je výživa dôležitá pre naše zdravie, dlhovekosť a plnohodnotný život.

Po piatich rokoch existencie a na základe feedbackov stoviek absolventov sme dospeli k presvedčeniu, že len vedieť o výžive nestačí. Mnohí z vás by totiž radi nami odovzdané posolstvo šírili ďalej, či už v rámci svojej profesie, alebo nezávisle od nej. Aj preto vás chceme naučiť, ako byť úspešní v napĺňaní vašich vízii a ako si plniť ciele v oblasti podnikania.” 

Kurzov a seminárov

Študentov

Lektorov

Strán štúdijných materálov

Náš tím

Náš tím

Odborný garant kurzov a vedúca lektorka WInštitútU

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Barbara je spoluzakladateľkou Inštitútu a spoluautorkou komplexného kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia a spolupodieľa sa na odbornom smerovaní a filozofii Winštitútu.

Absolventka katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas postgraduálneho štúdia sa venovala problematike vplyvu karcinogénov a mutagénov na živý organizmus. 

Špecializácie lektora

  • Vplyv výživy na zdravie
  • Metabolizmus a hormonálna signalizácia
  • Psychika a výživa
  • Metodika zostavovania nutričného plánu
  • Nutričné softvéry

HLAVNÝ LEKTOR KURZOV PRE stredné Slovensko

Mgr. Martin Čupka

Martin je hlavný lektor kurzov pre Liptovský Mikuláš. Je to výživový špecialista so 7 ročnou praxou a bývalý kondičný tréner, ktorý sa špecializuje na športovú výživu.

Pôsobí ako konzultant známych vrcholových športovcov a viacerých slovenských olympionikov. 

Špecializácie lektora

  • Nutričné softvéry
  • Športová výživa
  • Metodika zostavovania stravovacích plánov
  • Obezita a chudnutie

Ohlasy našich študentov

Ohlasy našich študentov

Pre všetkých, ktorí sú zmätení z rôznych protichodných informácií o výžive alebo pre tých, ktorí chcú mať základy o výžive, ktoré sa nedozvedia vcelku, pokope a nezaujato nepodporujúc produkty nejakých značiek zatiaľ inde u nás. Ďakujem veľmi pekne za to, že tento kurz je dnes už dostupný aj na Slovensku. Oceňujem osnovy, vysokú úroveň prednášok, pripravenosť, osobné skúsenosti a cenné rady lektorov, objektívnosť v informáciách a celkovú organizáciu. A taktiež ďakujem všetkým, s ktorými som mohla tento kurz počas 6 intenzívnych víkendov absolvovať, boli ste všetci úžasní! Tá energia a atmosféra, ktorá tam celý čas bola, bola fantastická!

{

Ivana Pešek

Kurz Poradca pre výživu

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297