Home » O nás » Tím Winštitút

Winštitút tím

Naši lektori tvoria vysoko lojálny tím, navzájom sa rešpektujú a reprezentujú filozofiu Winštitútu. Sami absolvovali naše kurzy, alebo sú ich autormi – takže presne vedia, čo poslucháči potrebujú a ako zložité veci vysvetliť jednoducho. V svojej oblasti sa neustále vzdelávajú, aby vedeli zodpovedať všetky Vaše otázky.

Naši lektori

Naši lektori

Odborný garant kurzov a vedúca lektorka WInštitútU

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Barbara je spoluzakladateľkou Inštitútu a spoluautorkou komplexného kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia a spolupodieľa sa na odbornom smerovaní a filozofii Winštitútu.

Absolventka katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas postgraduálneho štúdia sa venovala problematike vplyvu karcinogénov a mutagénov na živý organizmus. 

Špecializácie lektora

 • Vplyv výživy na zdravie
 • Metabolizmus a hormonálna signalizácia
 • Psychika a výživa
 • Metodika zostavovania nutričného plánu
 • Nutričné softvéry

Odborný garant kurzov

MUDr. Lenka Belánová

Lenka je lekárka v špecializačnej príprave v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Je absolventkou lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Už počas štúdia a následne aj po ukončení školy zbierala prvé pracovné skúsenosti v Portugalsku, kde absolvovala aj ročné postgraduálne štúdium v odbore Športová medicína. 

Špecializácie odborného garanta

 • Fyziatria
 • Balneológia a liečebná rehabilitácia
 • Športová medicína
 • LOW FODMAP

HLAVNÝ LEKTOR KURZOV PRE stredné Slovensko

Mgr. Martin Čupka

Martin je hlavný lektor kurzov pre Liptovský Mikuláš. Je to výživový špecialista so 7 ročnou praxou a bývalý kondičný tréner, ktorý sa špecializuje na športovú výživu.

Pôsobí ako konzultant známych vrcholových športovcov a viacerých slovenských olympionikov. 

Špecializácie lektora

 • Nutričné softvéry
 • Športová výživa
 • Metodika zostavovania stravovacích plánov
 • Obezita a chudnutie

Lektorka a nutričná špecialistka

Mgr. Alena Pethoová

Lektorka, koučka a nutričná špecialistka, pôsobí v Inštitúte od roku 2014. Mimo Inštitútu sa v súčasnosti orientuje na koučing v oblasti zdravého životného štýlu (myslenie, strava, pohyb) a poradenstvo. Je autorkou kurzov o Športovej výžive.

Vzdelávanie, interakcia s ľuďmi, ich vedenie, či práca s nimi sú pre Alenu prirodzené. Jej štúdium bolo zamerané na pedagogickú činnosť so športovou špecializáciou a vo svojej diplomovej práci sa zamerala na meranie, skúmanie a vyhodnocovanie rýchlostných schopností.

Špecializácie lektora

 • Športová výživa a somatotypy
 • Alternatívne výživové smery
 • Metodika zostavovania stravovacích plánov
 • Zásady racionálneho stravovania

Farmaceut a výživový poradca, spolupracovník viacerých projektov v oblasti dietológie.

Mgr. Michal Drdúl

Farmaceut a výživový poradca, spolupracovník viacerých projektov v oblasti dietológie. Je zakladateľom vlastného Inštitútu Salutem, v ktorom sa špecializuje na odborné poradenstvo pri vybraných diagnózach.

Michal absolvoval magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského. Popri štúdiu spolupracoval s farmaceutickou firmou v Rakúsku a lekármi a to najmä v oblasti špecializovaných doplnkov výživy.

Špecializácie lektora

 • Biochémia a fyziológia výživy
 • Výživové doplnky
 • Aditíva a éčka v potravinách

Lektorka a poradca pre výživu s vlastnou praxou

Elena Svobodová

Lektorka a poradca pre výživu s vlastnou praxou. V súčasnosti si dokončuje vzdelanie na katedre výživy človeka (SPU Nitra). V Inštitúte pôsobí od roku 2014 a je aj autorkou samostatného kurzu Metabolické typy.

Vyštudovala ekonomický odbor. Šport a zdravá výživa sa stávali súčasťou jej životného štýlu postupne, s pribúdajúcimi rokmi, zmeneným fungovaním jej tela a chorobami v jej blízkom okolí.

Špecializácie lektora

 • Metodika zostavovania stravovacích plánov
 • Nutričné softvéry
 • Metabolické typy

Pôvodne farmaceutka, v súčasnosti pôsobí ako fytoterapeutka s vlastnou praxou

Mgr. Svetlana Komar

Pôvodne farmaceutka, v súčasnosti pôsobí ako fytoterapeutka s vlastnou praxou. Spolupracuje s klinikou zdravia Medante ako odborný konzultant. V Inštitúte je od roku 2015 a prednáša základy fytoterapie.

Absolventka Ľvovskej Lekárskej Univerzity (Ukrajina), kde vyštudovala magisterský farmaceutický odbor. Absolvovala vzdelanie v programe Ruské bylinkárstvo na Fakulte východnej medicíny Ruskej Univerzity v Moskve.

Špecializácie lektora

 • Základy fytoterapie
 • Fytoterapia v praxi

Lektor a nutričný poradca s vlastnou konzultačnou spoločnosťou zameranou na zdravé stravovanie

Adv.Dip. of Nut. & WHM. Evka Blaho

Lektor a nutričný poradca s vlastnou konzultačnou spoločnosťou zameranou na zdravé stravovanie. Spolupracovala s klinikou zdravia Medante, O.Z. Jem Iné. Špecializuje sa na výživu žien pred a počas tehotenstva a výživu detí. Autorka a spoluautorka viacerých, aj knižných, publikácií.

Vyštudovala zdravú výživu a fytoterapiu na prestížnej škole prírodnej medicíny ACNT v Austrálii.

Špecializácie lektora

 • Hlbšie do výživy
 • Výživa detí

Lektor a nutričný poradca s vlastnou praxou

Bc. Zdenka Havettová

Lektorka a odborníčka na výživu s vlastnou praxou. Spolupracuje ako výživová špecialistka s klinikou Medante a lekárňou Vitamín.

Zakladateľka projektu Ide o Tvoje zdravie. Členka asociácie výživových poradcov, prednáša na seminároch o výžive a zdravom životnom štýle, pomohla stovkám ľudí pri rôznych ťažkostiach s trávením, alergiami a redukciou hmotnosti.

Špecializácie lektora

 • Intoxikácia a detoxikácia organizmu
 • Špecifiká obezity a chudnutia
 • Výživa pri civilizačných ochoreniach

Lektorka a budúca lekárka

Martina Karovičová

Lektorka a budúca lekárka s neuveriteľnou schopnosťou vysvetliť princípy biochémie a metabolizmu živín. Študentov s istotou sprevádza anatómiou a fyziológiou tráviacej sústavy a nezabudne so sebou priniesť tipy na dobrú literatúru.

Martina je študentkou Lekárskej fakulty UK v Bratislave, kde sa naučila detailne porozumieť jednotlivým dejom v ľudskom tele.

Špecializácie lektora

 • Tráviaca sústava
 • Metabolizmus živín
 • Hormonálna signalizácia

Lektor, terapeut a nutričný poradca

Mgr. Soňa Vizváryová

Lektor, terapeut a nutričný poradca. Vo svojej praxi využíva znalosti z fytoterapie, tradičnej čínskej medicíny, sofioterapie a modernej dietológie.

Vyštudovala pedagogickú fakultu na Trnavskej univerzite so zameraním Biológia a Výtvarná výchova. Od svojich školských čias sa zaujíma o výživu, na túto tému robila aj svoju diplomovú prácu.

Špecializácie lektora

 • Využitie modernej diagnostiky v poradenstve
 • InBody diagnostika
 • Výroba potravín
 • Metodika spracovania stravovacieho plánu

Lektorka, terapeutka a bývalá výskumná pracovníčka v oblasti biochémie

Ing. Izabela Hamranová

Lektorka, terapeutka a bývalá výskumná pracovníčka v oblasti biochémie. Pre prehĺbenie svojich vedomostí študovala aj psychológiu, grafológiu a Bachovu terapiu. Momentálne sa intenzívne zaoberá jogou, ajurvédou, anti-agingom a prípavou kurzov v danej oblasti.

Absolvovala štúdium Chemickej a potravinárskej technológie a súbežné pedagogické štúdium na Technickej Univerzite /v roku 1983 STU/ v Bratislave.

Špecializácie lektora

 • Anti-aging

kouč a konzultant

Anita Bukušová

Anita je kouč a konzultant v oblasti osobného a rozvoja a riadenia ľudí. Poskytuje konzultačné služby pod hlavičkou Helpteem, v rámci ktorých poskytuje individuálny koučing a mentoring. Špecializuje sa aj na odborné poradenstvo v oblastiach ako sú nástroje pre efektívnu komunikáciu a organizačný dizajn.

Jej vášňou je rozvoj potenciálu ľudí ale aj digitálne riešenia s pozitívnym dopadom na spoločnosť. 

Špecializácie lektora

 • KOUČING
 • Organizačný dizajn
 • Manažment a Leadership
 • Digitálne stratégie

Farmaceutka a odborná poradkyňa v oblasti ortomolekulárnej medicíny

Mgr. Markéta Tomanová

Už v priebehu štúdia sa začala zaoberať problematikou ortomolekulárnej medicíny, ako sú vitamíny, minerály, stopové prvky a ich pôsobenie na ľudský organizmus. Absolvovala odbornú pracovnú stáž v Mníchove, kde si prehĺbila vedomosti a získala nové skúsenosti v oblasti výroby liekových foriem, aromaterapie, fytoterapie a v neposlednom rade suplementov.

Špecializácie lektora

 • Výživové doplnky a suplementácia
 • Makro a mikroživiny
 • Ortomolekulárna medicína

LEKTORKA A SPOLUAUTORKA KNIHY NESLADÍM

Angelika Kutišová

Angelika je príkladom úspešnej absolventky našich kurzov, ktorá sa nebála vydať vlastnou cestou a odovzdávať ďalej svoje vedomosti. Je spoluautorkou knihy Nesladím, ktorá bola nominovaná v roku 2018 na knihu roka v kategórii Životný štýl.

Vyštudovala Žilinskú Univerzitu a Open University Business School a roky pôsobila v oblasti logistiky. Neskôr som pracovala ako hlavný audítor a manažér v oblasti Manažmentu kvality a reklamácií.

Špecializácie lektora

 • Sacharidy, cukry a cukor
 • Vytrvalostný beh - technika a manažment

Lektor

PharmDr. Matúš Kyseľ

Matúš absolvoval magisterské a doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Počas svojej praxe v lekárni ako farmaceut a odborný zástupca, absolvoval špecializáciu v odbore lekárenstvo na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Špecializácie lektora

 • Biochémia a metabolizmus
 • Výživové doplnky a suplementácia
 • Špecializované formy výživy

Lektorka

Ing. Mária Beňová

Majka je absolventkou Fakulty chemickej a potravinárskej technológie na STU.

Problematika výživy ju zaujímala oveľa skôr, ako nastúpila na vysokú školu.

Počas štúdia sa zaoberala problematikou ako je výživa a imunita, dietológia, chémia potravín, senzorická analýza, xenobiochémia, fyziológia a patofyziológia ľudskej výživy, toxikológia, kontaminanty a prídavné látky v potravinách, hodnotenie kvality potravín a rôzne druhy mikrobiológie.

Špecializácie lektora

 • Makro a mikro živiny
 • Biochémia a fyziológia výživy
 • Aditíva v potravinách
 • Nutričná aplikácia Planeat

Lektor

Mgr. Vladimír Baláž

Vlado vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu a je našou oporou v otázkach manažmentu pohybu a redukcie váhy.

Tejto problematike sa intenzívne venoval aj počas štúdia v kruhu expertov, a pri svojej diplomovej práci o mechanizmoch regulácie telesnej hmotnosti a jej prepojení na črevný mikrobióm.

Špecializácie lektora

 • Športová výživa
 • Nutiričné aplikácie
 • Obezita a chudnutie
 • Črevný mikrobióm

Lektorka

Bsc. Karin Martinková

Karin je našou novou odbornou posilou tímu. Aktuálne ukončuje svoje odborné vzdelanie na University College of London v UK pre obhájenie titulu MSc. Zaoberá sa v súčasnosti už neprehliadnuteľnou témou prepojenia medzi poruchami príjmu potravy a gastroenterológiou.
Karin bude okrem odborného dohľadu nad niektorými témami v našich kurzoch, aj stálou prispievateľkou do nášho blogu, aby sme ho udržali stále aktuálny. Oblasť jej záujmu je práve psychika, výživa a črevný mikrobióm.

Špecializácie lektora

 • Výživa
 • Psychika a výživa
 • Poruchy príjmu potravy
 • Črevný mikrobióm

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297