Home » O nás » Tím Winštitút

Winštitút tím

Naši lektori tvoria vysoko lojálny tím, navzájom sa rešpektujú a reprezentujú filozofiu Winštitútu. Sami absolvovali naše kurzy, alebo sú ich autormi – takže presne vedia, čo poslucháči potrebujú a ako zložité veci vysvetliť jednoducho. V svojej oblasti sa neustále vzdelávajú, aby vedeli zodpovedať všetky Vaše otázky.

Naši lektori

Naši lektori

Odborný garant kurzov a vedúca lektorka WInštitútU

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Barbara je spoluzakladateľkou Inštitútu a spoluautorkou komplexného kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia a spolupodieľa sa na odbornom smerovaní a filozofii Winštitútu.

Absolventka katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas postgraduálneho štúdia sa venovala problematike vplyvu karcinogénov a mutagénov na živý organizmus. 

Špecializácie lektora

 • Vplyv výživy na zdravie
 • Metabolizmus a hormonálna signalizácia
 • Psychika a výživa
 • Metodika zostavovania nutričného plánu
 • Nutričné softvéry

hlavný lektor kurzov PRE KošicE

Ing. Richard Nagy

Ako hlavný lektor pre Košice vedie tím našich kolegov a organizuje kurzy výživy vo východnej metropole. Je zároveň lektorom a konzultantom spoločnosti Planeat.

Richard vyštudoval odbor zdravotné inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Väčšinu profesionálnej dráhy sa venuje oblasti výpočtovej techniky, aktuálne na pozícii špecialistu v IT firme.

Špecializácie lektora

 • Využitie programového vybavenia na zostavenie nutričných plánov
 • Technika v praxi výživového poradcu
 • Metodika spracovania nutričných plánov
 • Diagnostika klienta
 • Nutričné softvéry

HLAVNÝ LEKTOR KURZOV PRE Banskú Bystricu

Mgr. Martin Čupka

Martin je hlavný lektor pre Banskú Bystricu. Je diplomovaný lektor vzdelávania dospelých, ktorý počas štúdia skúmal vplyv pohybových aktivít na školskú úspešnosť resp. pracovnú výkonnosť. Vo Winštitúte je jeho nosnou témou športová výživa. 

Stojí za ním silný osobný príbeh a vyriešenie vlastného problému so životosprávou. 

Špecializácie lektora

 • Športová výživa
 • Nutričné softvéry

Lektorka a nutričná špecialistka

Mgr. Alena Pethoová

Lektorka a nutričná špecialistka, pôsobí v Inštitúte od roku 2014. Mimo Inštitútu pracuje ako športová kondičná trénerka a osobná trénerka pre fitnes a kulturistiku. Je autorkou kurzov o Športovej výžive.

Absolventka Pedagogickej fakulty so zameraním na prvý stupeň ZŠ. Pohyb ako taký považuje za absolútnu súčasť života. Dlhé roky sa venuje športu a výžive a svoje vedomosti neustále dopĺňa.

Špecializácie lektora

 • Športová výživa a somatotypy
 • Alternatívne výživové smery
 • Metodika zostavovania stravovacích plánov
 • Zásady racionálneho stravovania

Farmaceut a výživový poradca, spolupracovník viacerých projektov v oblasti dietológie.

Mgr. Michal Drdúl

Farmaceut a výživový poradca, spolupracovník viacerých projektov v oblasti dietológie. Je zakladateľom vlastného Inštitútu Salutem, v ktorom sa špecializuje na odborné poradenstvo pri vybraných diagnózach.

Michal absolvoval magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského. Popri štúdiu spolupracoval s farmaceutickou firmou v Rakúsku a lekármi a to najmä v oblasti špecializovaných doplnkov výživy.

Špecializácie lektora

 • Biochémia a fyziológia výživy
 • Výživové doplnky
 • Aditíva a éčka v potravinách

Lektorka a poradca pre výživu s vlastnou praxou

Elena Svobodová

Lektorka a poradca pre výživu s vlastnou praxou. V súčasnosti si dokončuje vzdelanie na katedre výživy človeka (SPU Nitra). V Inštitúte pôsobí od roku 2014 a je aj autorkou samostatného kurzu Metabolické typy.

Vyštudovala ekonomický odbor. Šport a zdravá výživa sa stávali súčasťou jej životného štýlu postupne, s pribúdajúcimi rokmi, zmeneným fungovaním jej tela a chorobami v jej blízkom okolí.

Špecializácie lektora

 • Metodika zostavovania stravovacích plánov
 • Nutričné softvéry
 • Metabolické typy

Pôvodne farmaceutka, v súčasnosti pôsobí ako fytoterapeutka s vlastnou praxou

Mgr. Svetlana Komar

Pôvodne farmaceutka, v súčasnosti pôsobí ako fytoterapeutka s vlastnou praxou. Spolupracuje s klinikou zdravia Medante ako odborný konzultant. V Inštitúte je od roku 2015 a prednáša základy fytoterapie.

Absolventka Ľvovskej Lekárskej Univerzity (Ukrajina), kde vyštudovala magisterský farmaceutický odbor. Absolvovala vzdelanie v programe Ruské bylinkárstvo na Fakulte východnej medicíny Ruskej Univerzity v Moskve.

Špecializácie lektora

 • Základy fytoterapie
 • Fytoterapia v praxi

Lektor a nutričný poradca s vlastnou konzultačnou spoločnosťou zameranou na zdravé stravovanie

Adv.Dip. of Nut. & WHM. Evka Blaho

Lektor a nutričný poradca s vlastnou konzultačnou spoločnosťou zameranou na zdravé stravovanie. Spolupracovala s klinikou zdravia Medante, O.Z. Jem Iné. Špecializuje sa na výživu žien pred a počas tehotenstva a výživu detí. Autorka a spoluautorka viacerých, aj knižných, publikácií.

Vyštudovala zdravú výživu a fytoterapiu na prestížnej škole prírodnej medicíny ACNT v Austrálii.

Špecializácie lektora

 • Hlbšie do výživy
 • Výživa detí

Lektor a nutričný poradca s vlastnou praxou

Bc. Zdenka Havettová

Lektorka a odborníčka na výživu s vlastnou praxou. Spolupracuje ako výživová špecialistka s klinikou Medante a lekárňou Vitamín.

Zakladateľka projektu Ide o Tvoje zdravie. Členka asociácie výživových poradcov, prednáša na seminároch o výžive a zdravom životnom štýle, pomohla stovkám ľudí pri rôznych ťažkostiach s trávením, alergiami a redukciou hmotnosti.

Špecializácie lektora

 • Intoxikácia a detoxikácia organizmu
 • Špecifiká obezity a chudnutia
 • Výživa pri civilizačných ochoreniach

Lektorka a budúca lekárka

Martina Karovičová

Lektorka a budúca lekárka s neuveriteľnou schopnosťou vysvetliť princípy biochémie a metabolizmu živín. Študentov s istotou sprevádza anatómiou a fyziológiou tráviacej sústavy a nezabudne so sebou priniesť tipy na dobrú literatúru.

Martina je študentkou Lekárskej fakulty UK v Bratislave, kde sa naučila detailne porozumieť jednotlivým dejom v ľudskom tele.

Špecializácie lektora

 • Tráviaca sústava
 • Metabolizmus živín
 • Hormonálna signalizácia

Lektor, terapeut a nutričný poradca v Biorezonančnom centre.

Mgr. Soňa Vizváryová

Lektor, terapeut a nutričný poradca v Biorezonančnom centre. Vo svojej praxi využíva znalosti z fytoterapie, tradičnej čínskej medicíny, sofioterapie a modernej dietológie.

Vyštudovala pedagogickú fakultu na Trnavskej univerzite so zameraním Biológia a Výtvarná výchova. Od svojich školských čias sa zaujíma o výživu, na túto tému robila aj svoju diplomovú prácu.

Špecializácie lektora

 • Využitie modernej diagnostiky v poradenstve
 • InBody diagnostika
 • Výroba potravín
 • Metodika spracovania stravovacieho plánu

Lektorka, terapeutka a bývalá výskumná pracovníčka v oblasti biochémie

Ing. Izabela Hamranová

Lektorka, terapeutka a bývalá výskumná pracovníčka v oblasti biochémie. Pre prehĺbenie svojich vedomostí študovala aj psychológiu, grafológiu a Bachovu terapiu. Momentálne sa intenzívne zaoberá jogou, ajurvédou, anti-agingom a prípavou kurzov v danej oblasti.

Absolvovala štúdium Chemickej a potravinárskej technológie a súbežné pedagogické štúdium na Technickej Univerzite /v roku 1983 STU/ v Bratislave.

Špecializácie lektora

 • Anti-aging

kouč a konzultant

Anita Bukušová

Anita je kouč a konzultant v oblasti osobného a rozvoja a riadenia ľudí. Poskytuje konzultačné služby pod hlavičkou Helpteem, v rámci ktorých poskytuje individuálny koučing a mentoring. Špecializuje sa aj na odborné poradenstvo v oblastiach ako sú nástroje pre efektívnu komunikáciu a organizačný dizajn.

Jej vášňou je rozvoj potenciálu ľudí ale aj digitálne riešenia s pozitívnym dopadom na spoločnosť. 

Špecializácie lektora

 • KOUČING
 • ORGANIZAČNÝ DIZAJN
 • Manažment a Leadership
 • Digitálne stratégie

Farmaceutka a odborná poradkyňa v oblasti ortomolekulárnej medicíny

Mgr. Markéta Tomanová

Už v priebehu štúdia sa začala zaoberať problematikou ortomolekulárnej medicíny, ako sú vitamíny, minerály, stopové prvky a ich pôsobenie na ľudský organizmus. Absolvovala odbornú pracovnú stáž v Mníchove, kde si prehĺbila vedomosti a získala nové skúsenosti v oblasti výroby liekových foriem, aromaterapie, fytoterapie a v neposlednom rade suplementov.

Špecializácie lektora

 • Výživové doplnky a suplementácia
 • Makro a mikroživiny
 • Ortomolekulárna medicína

LEKTORKA A SPOLUAUTORKA KNIHY NESLADÍM

Angelika Kutišová

Angelika je príkladom úspešnej absolventky našich kurzov, ktorá sa nebála vydať vlastnou cestou a odovzdávať ďalej svoje vedomosti. Je spoluautorkou knihy Nesladím, ktorá bola nominovaná v roku 2018 na knihu roka v kategórii Životný štýl.

Vyštudovala Žilinskú Univerzitu a Open University Business School a roky pôsobila v oblasti logistiky. Neskôr som pracovala ako hlavný audítor a manažér v oblasti Manažmentu kvality a reklamácií.

Špecializácie lektora

 • Sacharidy, cukry a cukor
 • Vytrvalostný beh - technika a manažment

Hygienička potravín, stredoškolská profesorka a lektorka

MVDr. Jana Benková

Jana vyštudovala Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, odbor Hygiena potravín. Potraviny nie sú len jej profesiou, ale stali sa jej koníčkom a celoživotnou vášňou. Neustále sa vzdeláva a svoju pozornosť zameriava najmä na získavanie nových informácií o kvalite a bezpečnosti potravín, ktoré súvisia so zdravím človeka, študuje výsledky testovania potravín, uverejňované v odborných časopisoch a literatúre.

Špecializácie lektora

 • Výroba potravín
 • Aditíva v potravinách
 • Výživové doplnky a fortifikácia
 • Čítanie etikiet

Lekár špecializujúci sa na internú medicínu a gastroenterológiu

MUDr. Ronald Pavlov

Lekár špecializujúci sa na internú medicínu a gastroenterológiu využívajúci aj prístupy alternatívnej medicíny. Venuje sa zároveň konzultačným a vzdelávacím aktivitám. V našich kurzoch prednáša tému Tráviaca sústava a trávenie. Ukončil medicínske štúdium v Košiciach, po ktorom riadne nastúpil na klinickú prax. Postupne vykonal 1. a 2. atestácie z vnútorného lekárstva, následne v odbore gastroenterológia a po rokoch i v odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializácie lektora

 • interná medicína a gastroenterológia
 • Alternatívna medicína
 • Tráviaca sústava a trávenie

DLHOROČNÝ VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGÓG A LEKTOR

Ing. Iveta Cimboláková, PhD.

Dlhoročný vysokoškolský pedagóg a jeden z lektorov pôsobiacich v Košiciach od samotného začiatku košických kurzov. Prevedie Vás kľúčovými témami Makroživiny a Mikroživiny, ale aj problematikou, ku ktorej má z profesionálneho hľadiska veľmi blízko – Intoxikácia organizmu.

Iveta má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing.) na Technickej univerzite v Košiciach a III. stupňa (PhD.) na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Špecializácie lektora

 • Makroživiny a Mikroživiny
 • Intoxikácia organizmu

MEDICÍNSKY BIOLÓG, ŠPECIALISTA HYGIENY PRE GENETICKÚ TOXIKOLÓGIU V PREVENCII RAKOVINY

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.

Medicínsky biológ, špecialista hygieny pre genetickú toxikológiu v prevencii rakoviny, kde už 28 r. profesionálne vyšetruje chromozomálne poškodenia u osôb v riziku karcinogenity vplyvom faktorov životného, pracovného prostredia, výživy a životosprávy.

Vedie aj Poradňu zdravia „pre pracovnú, environmentálnu a životosprávnu prevenciu rakoviny“, je konzultantom onkoporadne Ligy proti rakovine a je prispievateľom poradne zdravia pre prevenciu rakoviny redakcie www.zdravie.sk.

Špecializácie lektora

 • Medicínska biológia
 • Hygiena pre genetickú toxikológiu
 • Prevencia rakoviny

Klinická psychologička, psychoterapeutka, arteterapeutka

PhDr. Monika Piliarová

Monika je klinická psychologička, psychoterapeutka, arteterapeutka, supervízorka EAS. Pracuje v oblasti duševného zdravia a v rámci prevencie spolupracuje na viacerých projektoch.
V praxi pracuje s ľuďmi s rôznymi závislosťami a závislosti spojené s príjmom potravy (mentálna anorexia, bulímia, ortorexia a drunkorexia) nie sú žiadnou výnimkou. So svojimi skúsenosťami aj o tejto problematike sa s vami podelí na prednáške Psychika a výživa.

Špecializácie lektora

 • Klinická psychológia a psychoterapia
 • Psychika a výživa
 • Závislosti spojené s príjmom potravy

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteZoznam aktuálnych termínov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116
info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297