Home » O nás » Tím Winštitút » Banská Bystrica

Tím Winštitút

Liptovský Mikuláš

Naši lektori tvoria vysoko lojálny tím, navzájom sa rešpektujú a reprezentujú filozofiu Winštitútu. Sami absolvovali naše kurzy, alebo sú ich autormi – takže presne vedia, čo poslucháči potrebujú a ako zložité veci vysvetliť jednoducho. V svojej oblasti sa neustále vzdelávajú, aby vedeli zodpovedať všetky Vaše otázky.

Naši lektori

Naši lektori

HLAVNÝ LEKTOR KURZOV PRE stredné Slovensko

Mgr. Martin Čupka

Martin je hlavný lektor kurzov pre Liptovský Mikuláš. Je to výživový špecialista so 7 ročnou praxou a bývalý kondičný tréner, ktorý sa špecializuje na športovú výživu.

Pôsobí ako konzultant známych vrcholových športovcov a viacerých slovenských olympionikov. 

Špecializácie lektora

  • Nutričné softvéry
  • Športová výživa
  • Metodika zostavovania stravovacích plánov
  • Obezita a chudnutie

Lektorka

Ing. Jana Guráňová

Absolventka odboru výživa ľudí na SPU v Nitre. Členka Aliancie výživových poradcov SR. V súčasnosti sa popri materských povinnostiach venuje rozbiehaniu vlastnej praxe v oblasti nutričného poradenstva.

Už niekoľko rokov publikuje pre časopis Mama a ja články so zameraním na problematiku zdravého tehotenstva a aktuálne aj z oblasti výživy detí a praktických skúseností z materstva.

Špecializácie lektora

  • Biochémia a fyziológia výživy
  • Metabolizmus a hormonálna signalizácia
  • Výroba potravín

Lektor

PharmDr. Matúš Kyseľ

Matúš absolvoval magisterské a doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Počas svojej praxe v lekárni ako farmaceut a odborný zástupca, absolvoval špecializáciu v odbore lekárenstvo na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Špecializácie lektora

  • Biochémia a metabolizmus
  • Výživové doplnky a suplementácia
  • Špecializované formy výživy

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297