Home » O nás » Tím Winštitút » Banská Bystrica » Mgr. Martin Čupka

HLAVNÝ LEKTOR KURZOV PRE Banskú Bystricu

Mgr. Martin Čupka

Martin je diplomovaný lektor vzdelávania dospelých, ktorý počas štúdia skúmal vplyv pohybových aktivít na školskú úspešnosť resp. pracovnú výkonnosť. V súčasnosti pracuje ako konzultant pre optimálnu výživu a certifikovaný kondičný tréner. Stojí za ním silný osobný príbeh a vyriešenie vlastného problému so životosprávou. Táto evolúcia životného štýlu a nadobudnuté skúsenosti sú zdrojom inšpirácie pri práci so širokým spektrom klientov.

Dôležitou skúsenosťou bola práca výživového špecialistu pre sieť poradní „Svet Zdravia“ kde pôsobil počas celého roka 2014. V ďalšom období si doplnil vzdelanie o kľúčové oblasti výživy a tréningu v SR, ale aj v zahraničí. V súčasnosti sa profiluje aj ako autor a školiteľ individualizovaného prístupu k vlastnému telu. Ako lektor a konzultant pôsobí aj v spoločnosti PlanEat, ktorá sa zameriava na inovácie v oblasti personalizovanej výživy.

Popri kondičných tréningoch a športovej výžive sa zameriava na verejnú edukáciu formou prednášok, mediálnych výstupov a autorskej činnosti. Viac informácií nájdete na jeho blogu www.martincupka.sk.

Martin pochádza z Liptova a má teda ideálne podmienky pre šport a aktívny životný štýl. Ako bývalý hráč florbalovej extraligy sa venuje na výkonnostnej úrovni viacerým športovým odvetviam – prevažne vytrvalostného charakteru. Teoretické poznatky si s obľubou overuje v praxi a vyhodnocuje aj na základe vlastných skúseností. Na vlastnej koži si vyskúšal mnohé výživové protokoly a tréningové programy. Tieto skúsenosti využíva vo svojej praxi v prospech každého kto chce mať zdravé, silné a pekné telo.

Jeho záľubou a zároveň vášňou je otužovanie. Uvedomuje si všetky benefity vyplývajúce s adaptácie na chlad a túto aktivitu sa snaží propagovať aj medzi širokou laickou verejnosťou.

Je členom aliancie výživových poradcov Českej republiky (AVP) a Slovenskej asociácie kondičných trénerov (SAKT). V inštitúte Welko je jeho nosnou témou športová výživa. Jej základné princípy ozrejmuje v rámci dlhodobých rekvalifikačných kurzov v Košiciach a detailne ju rozoberá počas špecializovaného víkendového kurzu športová výživa v Bratislave resp. Košiciach.

Kurzy lektora

Kurzy lektora

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297