Home » O nás » Tím Winštitút » Košice

Tím Winštitút

Košice

Naši lektori tvoria vysoko lojálny tím, navzájom sa rešpektujú a reprezentujú filozofiu Winštitútu. Sami absolvovali naše kurzy, alebo sú ich autormi – takže presne vedia, čo poslucháči potrebujú a ako zložité veci vysvetliť jednoducho. V svojej oblasti sa neustále vzdelávajú, aby vedeli zodpovedať všetky Vaše otázky.

Naši lektori

Naši lektori

hlavný lektor kurzov PRE KošicE

Ing. Richard Nagy

Ako hlavný lektor pre Košice vedie tím našich kolegov a organizuje kurzy výživy vo východnej metropole. Je zároveň lektorom a konzultantom spoločnosti Planeat.

Richard vyštudoval odbor zdravotné inžinierstvo na Technickej univerzite v Košiciach. Väčšinu profesionálnej dráhy sa venuje oblasti výpočtovej techniky, aktuálne na pozícii špecialistu v IT firme.

Špecializácie lektora

 • Využitie programového vybavenia na zostavenie nutričných plánov
 • Technika v praxi výživového poradcu
 • Metodika spracovania nutričných plánov
 • Diagnostika klienta
 • Nutričné softvéry

Hygienička potravín, stredoškolská profesorka a lektorka

MVDr. Jana Benková

Jana vyštudovala Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, odbor Hygiena potravín. Potraviny nie sú len jej profesiou, ale stali sa jej koníčkom a celoživotnou vášňou. Neustále sa vzdeláva a svoju pozornosť zameriava najmä na získavanie nových informácií o kvalite a bezpečnosti potravín, ktoré súvisia so zdravím človeka, študuje výsledky testovania potravín, uverejňované v odborných časopisoch a literatúre.

Špecializácie lektora

 • Výroba potravín
 • Aditíva v potravinách
 • Výživové doplnky a fortifikácia
 • Čítanie etikiet

Lekár špecializujúci sa na internú medicínu a gastroenterológiu

MUDr. Ronald Pavlov

Lekár špecializujúci sa na internú medicínu a gastroenterológiu využívajúci aj prístupy alternatívnej medicíny. Venuje sa zároveň konzultačným a vzdelávacím aktivitám. V našich kurzoch prednáša tému Tráviaca sústava a trávenie. Ukončil medicínske štúdium v Košiciach, po ktorom riadne nastúpil na klinickú prax. Postupne vykonal 1. a 2. atestácie z vnútorného lekárstva, následne v odbore gastroenterológia a po rokoch i v odbore všeobecné lekárstvo.

Špecializácie lektora

 • interná medicína a gastroenterológia
 • Alternatívna medicína
 • Tráviaca sústava a trávenie

DLHOROČNÝ VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGÓG A LEKTOR

Ing. Iveta Cimboláková, PhD.

Dlhoročný vysokoškolský pedagóg a jeden z lektorov pôsobiacich v Košiciach od samotného začiatku košických kurzov. Prevedie Vás kľúčovými témami Makroživiny a Mikroživiny, ale aj problematikou, ku ktorej má z profesionálneho hľadiska veľmi blízko – Intoxikácia organizmu.

Iveta má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing.) na Technickej univerzite v Košiciach a III. stupňa (PhD.) na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Špecializácie lektora

 • Makroživiny a Mikroživiny
 • Intoxikácia organizmu

MEDICÍNSKY BIOLÓG, ŠPECIALISTA HYGIENY PRE GENETICKÚ TOXIKOLÓGIU V PREVENCII RAKOVINY

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.

Medicínsky biológ, špecialista hygieny pre genetickú toxikológiu v prevencii rakoviny, kde už 28 r. profesionálne vyšetruje chromozomálne poškodenia u osôb v riziku karcinogenity vplyvom faktorov životného, pracovného prostredia, výživy a životosprávy.

Vedie aj Poradňu zdravia „pre pracovnú, environmentálnu a životosprávnu prevenciu rakoviny“, je konzultantom onkoporadne Ligy proti rakovine a je prispievateľom poradne zdravia pre prevenciu rakoviny redakcie www.zdravie.sk.

Špecializácie lektora

 • Medicínska biológia
 • Hygiena pre genetickú toxikológiu
 • Prevencia rakoviny

Klinická psychologička, psychoterapeutka, arteterapeutka

PhDr. Monika Piliarová

Monika je klinická psychologička, psychoterapeutka, arteterapeutka, supervízorka EAS. Pracuje v oblasti duševného zdravia a v rámci prevencie spolupracuje na viacerých projektoch.
V praxi pracuje s ľuďmi s rôznymi závislosťami a závislosti spojené s príjmom potravy (mentálna anorexia, bulímia, ortorexia a drunkorexia) nie sú žiadnou výnimkou. So svojimi skúsenosťami aj o tejto problematike sa s vami podelí na prednáške Psychika a výživa.

Špecializácie lektora

 • Klinická psychológia a psychoterapia
 • Psychika a výživa
 • Závislosti spojené s príjmom potravy

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteZoznam aktuálnych termínov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116
info@winstitut.sk