Home » O nás » Tím Winštitút » Košice » Ing. Iveta Cimboláková, PhD.

Dlhoročný vysokoškolský pedagóg a LEKTOR

Ing. Iveta Cimboláková, PhD.

Dlhoročný vysokoškolský pedagóg a jeden z lektorov pôsobiacich v Košiciach od samotného začiatku košických kurzov. Prevedie Vás kľúčovými témami Makroživiny a Mikroživiny, ale aj problematikou, ku ktorej má z profesionálneho hľadiska veľmi blízko – Intoxikácia organizmu.

Iveta má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing.) na Technickej univerzite v Košiciach a III. stupňa (PhD.) na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Taktiež absolvovala špecializačné štúdium v Bratislave „Laboratórne vyšetrovacie metódy v biochémii“ ukončené odbornými skúškami so somatológie, patofyziológie, biochémie a laboratórnych vyšetrovacích metód.

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí už od roku 1983. Do roku 2017 na Lekárskej fakulte UPJŠ (na Ústave patologickej fyziológie ako vedecko-výskumný pracovník); v súčasnosti ako odborný asistent na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ Košice.

Aj vďaka svojej športovej minulosti a odborným znalostiam je veľkou oporou pre jej syna – vrcholového športovca.

Relaxuje najradšej na chalupe – fyzickou prácou, pobytom v prírode a plávaním.

Kurzy lektora

Kurzy lektora

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteZoznam aktuálnych termínov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116
info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297