Home » O nás » Tím Winštitút » Košice » MVDr. Jana Benková

HYGIENIČKA POTRAVÍN, STREDOŠKOLSKÁ PROFESORKA A LEKTORKA

MVDr. Jana Benková

Jana vyštudovala Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, odbor Hygiena potravín. Potraviny nie sú len jej profesiou, ale stali sa jej koníčkom a celoživotnou vášňou. Neustále sa vzdeláva a svoju pozornosť zameriava najmä na získavanie nových informácií o kvalite a bezpečnosti potravín, ktoré súvisia so zdravím človeka, študuje výsledky testovania potravín, uverejňované v odborných časopisoch a literatúre.

Zaujímavé informácie, ktoré nájde, si nenecháva len pre seba, ale predáva a sprostredkúva ich svojím študentom na Strednej odbornej škole veterinárnej, kde učí predmety Bezpečnosť potravín, Hygiena potravín. Zaujíma sa predovšetkým o zloženie potravín a vplyvy prídavných látok na zdravie človeka, a to nielen v potravinách, ale aj kozmetike, pretože je, v súlade so závermi odborných štúdií presvedčená, že jedine správnym výberom zdravých a kvalitných potravín a kozmetiky, a ich uvedomelým užívaním, dokážeme predísť civilizačným ochoreniam.

V rámci európskeho projektu napísala učebné texty z predmetu Bezpečnosť potravín. Absolvovala rozhovory pre rádio Regina a rádio Košice, kde poslucháčom približovala tajomstvo prídavných látok a vyvracala mýty o aditívach.

Riadi sa výrokom: „Žiadna kniha nemá prezradiť všetko, čo jej autor vie, ale má z nej byť cítiť, že niečo vie dokonale, úplne a skutočne“. (Otto František Babler, 1901 – 1984).

Jej vášňou okrem zdravých potravín je rodina, záhrada, bylinky, prírodná kozmetika, lyžovanie, cestovanie a nemecky hovoriace krajiny.

Motto, ktoré ovplyvňuje jej postoj k jedlu je: „ Ak ste tým, čo jete, a neviete, čo jete, viete vôbec, kým ste?“

Kurzy lektora

Kurzy lektora

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteZoznam aktuálnych termínov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116
info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297