Home » O nás » Tím Winštitút » Košice » PhDr. Monika Piliarová

Klinická psychologička, psychoterapeutka, arteterapeutka

PhDr. Monika Piliarová

Klinická psychologička, psychoterapeutka, arteterapeutka, supervízorka EAS. Pracuje v oblasti duševného zdravia a v rámci prevencie spolupracuje na viacerých projektoch.
V praxi pracuje s ľuďmi s rôznymi závislosťami a závislosti spojené s príjmom potravy (mentálna anorexia, bulímia, ortorexia a drunkorexia) nie sú žiadnou výnimkou. So svojimi skúsenosťami aj o tejto problematike sa s vami podelí na prednáške Psychika a výživa. 

Monika absolvovala magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v r. 1997, Postgraduálne štúdium v oblasti psychosomatickej medicíny na Karlovej Univerzite v Prahe v r. 1998. Špecializačné skúšky: klinická psychológia, psychoterapia a dopravná psychológia SZU Bratislava. Od r. 2008 je členkou zdravotníckej komisie Košického samosprávneho kraja. V roku 2002 založila a vedie Denné centrum duševného zdravia v Košiciach, v ktorom poskytuje špecializované sociálne poradenstvo pri vybraných diagnózach.

Zameriava sa na podporu ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Organizuje skupinové aktivity pre školy, odborné prezentácie pre odbornú verejnosť, odborné vzdelávacie akcie, akreditované Slovenskou komorou psychológov spojené s arteterapiou, ako formu prevencie sociálno-patologických javov a vzniku psychických ochorení a potiaží v záťažových vekových obdobiach. (www.facilitas.sk).

Kurzy lektora

Kurzy lektora

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteZoznam aktuálnych termínov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116
info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297