Home » O nás » Tím Winštitút » Košice » RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.

Medicínsky biológ, špecialista hygieny pre genetickú toxikológiu v prevencii rakoviny

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc.

Medicínsky biológ, špecialista hygieny pre genetickú toxikológiu v prevencii rakoviny, kde už 28 r. profesionálne vyšetruje chromozomálne poškodenia u osôb v riziku karcinogenity vplyvom faktorov životného, pracovného prostredia, výživy a životosprávy.

Vedie aj Poradňu zdravia „pre pracovnú, environmentálnu a životosprávnu prevenciu rakoviny“, je konzultantom onkoporadne Ligy proti rakovine a je prispievateľom poradne zdravia pre prevenciu rakoviny redakcie www.zdravie.sk.

Zaoberá sa prirodzenou životosprávou a výživou ktorú odvodzuje z prirodzenej genetickej výbavy populácie (genofondu) a jednotlivcov (genotypu). Je autorom aktuálneho celoslovenského letáku so zásadami prevencie rakoviny pre Slovenskú Ligu proti rakovine.
Publikuje v doma aj v prestížnych medzinárodných odborných časopisoch na konferenciách.

Jeho publikačná činnosť predstavuje vyše 100 príspevkov a poukazuje spolu s jeho bohatou poradenskou činnosťou na:

 • Výsledky praktických cytogenetických a anamnestických vyšetrení vyše 6000 klientov vo
  vzťahu ku vzniku mutácií či rakoviny.
 • Rizikový, ale aj ochranný vplyv životosprávy a výživy na celkové zdravie a chorobnosť
  špeciálne na onkochorobnosť v populácii.
 • Prekračovanie adaptačných možností ľudského genofondu, na čoraz viac narastajúcu
  neprirodzenosť všetkých sfér života človeka, ktorá sa týka práce, prostredia, životosprávy aj výživy a
  vytvára chorobnosť v populácii vrátane rakoviny.
 • Nutnosť propagácie prirodzeného pôvodného spôsobu života, pôvodnej prirodzenej
  životosprávy a výživy človeka kvôli prevencii civilizačných ochorení vrátane rakoviny.

Odborné postoje a zdravotné odporúčania nielen káže, ale sa nimi aj riadi v živote . Spolu so svojou rodinou už 20 rokov je účastníkom košického polmaratónu. Žijú tak v duchu jeho obľúbeného hesla že „pravidelný rekreačný beh a pohyb v prírode je najlepší lekár“. Touto svojou životnou filozofiou naznačuje, že samotná výživa bez adekvátneho prirodzeného pohybu a dostatku relaxácie a psychohygieny, nebude mať očakávané priaznivé účinky a pri ich absencii a v prebytku – sa dokonca aj zdravá výživa môže stať rizikovým faktorom pre zdravie.

Kurzy lektora

Kurzy lektora

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteZoznam aktuálnych termínov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116
info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297