Home » O nás » Príbeh Winštitútu

Príbeh Winštitútu

Winštitút je v súčasnosti jedinou inštitúciou na Slovensku s ponukou komplexného mimoškolského vzdelávania vo výžive. Inštitút vznikol v roku 2013 s cieľom priniesť na Slovensko kvalitné kurzy o výžive, ktoré na našom trhu chýbali.

Winštitút je v súčasnosti jedinou inštitúciou na Slovensku s ponukou komplexného mimoškolského vzdelávania vo výžive.

Inštitút pod názvom “Welko” vznikol v roku 2013 s cieľom priniesť na Slovensko kvalitné kurzy o výžive, ktoré na našom trhu chýbali. Spoluzakladateľmi Inštitútu boli RNDr. Barbara Sviežená, PhD. (súčasný odborný garant kurzov) a Ing. Vladimír Klescht. Prvý kurz vytvorený na základe akreditovaného harmonogramu v celkovom rozsahu 120 hodín bol zrealizovaný v apríli 2014 a zodpovedal rekvalifikačnému programu schválenému MŠ ČR.  

Za 5 rokov existencie bolo otvorených  takmer 30 dlhodobých kurzov Poradca pre výživu (mimo oblasť zdravotníctva) v Bratislave, v Košiciach a Banskej Bystrici.

Okrem nosného kurzu pre poradcov vo výžive ponúka Winštitút rôzne vzdelávacie semináre a školenia zamerané na špecializované témy v nutričnej oblasti. Pripravujeme kurzy na mieru pre organizácie a firmy, naši lektori prednášajú na seminároch, workshopoch, konferenciách a iných akciách spojených s výživou a zdravým životným štýlom. Prezentácie neustále aktualizujeme podľa najnovších vedeckých poznatkov stále sa rozvíjajúcich nutričných vied.

Záujemcom o naše kurzy a neskôr našim absolventom zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Odborný garant kurzov a vedúca lektorka WInštitútu

RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Z každej strany sme masírovaní množstvom informácií o výžive, životnom štýle, spôsobov, akým žiť, ktoré potraviny si vybrať, valcuje nás marketing a sme presviedčaní o význame nových trendov. Bežný človek, ktorý má len základné vedomosti o svojom organizme, biológii, či fyziológii výživy, nie je schopný rozlíšiť kde je pravda, a tým pádom ani odolávať niekedy až škodlivým trendom.

“Poslaním, s ktorým sme zakladali pred piatimi rokmi Winštitút, je najmä naučiť bežných ľudí, laikov, ale aj odborníkov, ktorí sa už nechcú samostatne vzdelávať vo výžive, prečo je výživa dôležitá pre naše zdravie, dlhovekosť a plnohodnotný život.

Po piatich rokoch existencie a na základe feedbackov stoviek absolventov sme dospeli k presvedčeniu, že len vedieť o výžive nestačí. Mnohí z vás by totiž radi nami odovzdané posolstvo šírili ďalej, či už v rámci svojej profesie, alebo nezávisle od nej. Aj preto vás chceme naučiť, ako byť úspešní v napĺňaní vašich vízii a ako si plniť ciele v oblasti podnikania.”

História

História

2019

zmena mena, re-branding a rozšírenie ponuky kurzov

2018

Winštitút -oddelenie slovenskej pobočky od českej, zmena mena, re-branding a rozšírenie ponuky kurzov.

2017

Prvý kurz Poradca pre výživu v Banskej Bystrici

2016

Welko Team Slovakia, s.r.o – samostatná právna subjektivita

2015

Prvé kurzy Poradca pre výživu v Košiciach

2013

Inštitút zdravého života WELKO – pobočka českého Institutu zdravého života bez samostatnej právnej identity.

Založenie a príprava kurzu Poradca pre výživu. Kurz bol po obsahovej stránke preklopený z českého akreditovaného rekvalifikačného kurzu a preložený, pričom lektorsky kurz zabezpečoval slovensko-český tím lektorov.

Počas prvej fázy existencie sme zvyšovali odborný obsah jednotlivých prezentácií, aby sme plne uspokojili záujem relatívne dobre zorientovaných poslucháčov a zároveň sa snažili čo najviac zjednodušiť formu výuky.

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297