Home » PharmDr. Matúš Kyseľ

Lektor

PharmDr. Matúš Kyseľ

Matúš absolvoval magisterské a doktorandské štúdium na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojej praxe v lekárni ako farmaceut a odborný zástupca, absolvoval špecializáciu v odbore lekárenstvo na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Jednou z jeho priorít bolo vždy nájsť spôsob ako pomáhať ľuďom, preto si zvolil štúdium farmácie. V súčasnosti pracuje ako lekárnik a snaží sa byť maximálne empatický a nápomocný svojim klientom, a pomôcť im zorientovať sa v neustále sa meniacom a napredujúcom svete medicíny a farmácie.

Kurzy lektora

Kurzy lektora

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297