Home » Projekty

Winštitút projekty

Našim primárnym cieľom je edukácia a odovzdávanie kvalitných informácií nielen našim poslucháčom na kurzoch, ale aj firmám a inštitúciám so záujmom o spoluprácu. Nebránime sa žiadnemu projektu, ktorý posunie našu filozofiu ďalej, kdekoľvek na Slovensku.

Zvýšenie kvality celoživotného vzdelávania vďaka spoločnosti Welko Team Slovakia s. r. o.

Cieľom projektu je tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie kompetencií), vrátane informačných technológií, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.

Dlhodobá spolupráca s Oddelením manažmentu zdravia v rámci projektu GoFit vo VW.

V rámci dlhodobej spolupráce s oddelením manažmentu zdravia v rámci projektu GoFit organizujeme pre Volkswagen napríklad špecializované kurzy pre vedenie oddelenia a zamestnancov, kurzy na mieru, prednášky na vybrané témy podľa zadania.

Odborné semináre pre spoločnosť MedArt

Cieľom seminárov (6 kreditov) bolo prezentovať spôsoby realizácie výživového poradenstva založeného na vysoko individualizovanom prístupe ku klientovi, bez komerčného zaťaženia predajom suplementov a naznačiť možné cesty spolupráce lekárnikov s výživovými poradcami v prevencii zdravia a v boji s obezitou.

FOOD REVOLUTION Day

FOOD REVOLUTION je celosvetová osvetová kampaň pod záštitou Food Foundation Jamieho Olivera, ktorého cieľom je šíriť informácie o prevencii voči detskej obezite, ale aj poukazovať na potrebu vzdelávania v oblasti stravovania dospelých. Je to výzva pre školy, škôlky, zariadenia spoločného stravovania, komunity, firmy, reštaurácie, jednotlivcov – zapojiť sa môže naozaj každý.

Špecializované semináre
pre CPPPaP

Kurzy pre firmy a organizácie podľa požiadaviek.

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297