Home » Suplementácia – ONLINE

Výživové doplnky
a suplementácia ON-LINE

(Len strava nestačí)

Špecializovaný ON-LINE kurz

V dnešnej dobe je viac ako kedykoľvek predtým potrebné ovládať, ktoré doplnky skutočne potrebujeme, aby sme skvalitnili svoj život a zdravie a ktoré nepotrebujeme. Predmetom kurzu sú výživové doplnky, opodstatnenie ich užívania, kvalita doplnkov, ich správny výber a kombinácia u zdravých osôb, ale aj špecifických skupín a diagnóz.

Prečo sa zúčastniť kurzu? Naša Barbara Vám v krátkom videu prezradí dôvody.

Pre koho je kurz určený

p

Laikom

Pre každého, kto sa potrebuje vyznať v problematike výživových doplnkov a ich správneho užívania.

Absolventom kurzov Poradca pre výživu

Vhodné na rozšírenie portfólia a správnu tvorbu suplementačného plánu pre klientov.

Užívateľom Planeat

Pre doplnenie interpretácie analýzy stravovania a nasadenie správnej suplementácie.

Rodine

Pre ušetrenie peňazí a skvalitnenie zdravia sebe aj rodine.

Pre všetkých, ktorí sa zaberajú

Zdravými potravinami, zdravým životných štýlom, tvorbou e-shopov s doplnkami, či ich predajom a potrebujú vedieť viac.

Forma on-line štúdia

Video

Samostatné video prezentácie v rozsahu do 30 minút

Odbornosť

Odborné materiály a zdroje na štúdium

PDF

Prezentácia na stiahnutie vo formáte PDF

Poradňa

Možnosť zodpovedania otázok písomnou formou

Metariály

Prehľadné textové materiály

Webinár

1 x Webinár v rozsahu 90 minút pre zodpovedanie otázok “na živo” – po dohode termínu

Kurz prebieha online formou. V stanovenom termíne kurzu a po úhrade kurzovného poplatku Vám zašleme prístupové údaje k študijným materiálom. Študijné materiály sú rozdelené do samostatných kapitol podľa jednotlivých tém. 

Na konci kapitol je k dispozícii test na overenie získaných poznatkov.

Bez vykonania testu nie je možné pokračovať v ďalšom štúdiu.

Štúdium prebieha vo vlastnom tempe, podľa Vašich časových možností.

Po ukončení šútúdia získavate Certifikát.

Čo sa na kurze dozviete

Z

Výživové doplnky a legislatíva

Z

Suplementovať? Áno či nie? A ak áno, kedy?

Z

Kvalita životného prostredia a suplementácia

Z

Najčastejšie deficity živín

Z

Kvalita doplnkov, ako si vybrať

Z

Najdôležitejšie mikronutrienty, ich deficit a význam pre zdravie

Z

Ako dávkovať a kombinovať vitamíny a minerály

Z

Vybraná problematika: omega 3:6, vitamín D a K2, jód, železo, vápnik

Z

Probiotiká a symbiotiká

Z

Ako na regeneráciu čreva

Z

Suplementácia vybraných skupín obyvateľstva – deti, seniori, vegáni

Z

Suplementácia pri vybraných ochoreniach

BONUS

Bonus 1

Placebo a nocebo – Tak kde je pravda

Bonus 2

Detoxikácia a prekyslenie – Čo je mýtus a čo fakt

Aktuálne termíny kurzov

Lektorka

ODBORNÝ GARANT KURZOV A VEDÚCA LEKTORKA WINŠTITÚTU

RNDr. Barbara Sviežená, PhD

Barbara je spoluzakladateľkou Inštitútu a spoluautorkou komplexného kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia a spolupodieľa sa na odbornom smerovaní a filozofii Winštitútu.

Absolventka katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas postgraduálneho štúdia sa venovala problematike vplyvu karcinogénov a mutagénov na živý organizmus.

Cena kurzu

159 eur

Výhodná uvádzacia cena 139 eur

Štandardná cena kurzu

139 eur

Výhodná uvádzacia cena 119 eur

Zvýhodnená cena pre našich absolventov

Cena je konečná a je vrátane DPH. Je splatná po potvrdení elektronickej prihlášky organizátorom a zaslaní organizačných pokynov ku kurz dva týždne pred jeho zahájením. Kurzovný poplatok je potrebné uhradiť najneskôr tri dni pred zahájením kurzu na základe pokynov.

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297