Sme zdravší ako pred 10timi rokmi?

Napriek rastúcemu záujmu odbornej aj laickej verejnosti o súvislosť stravovacích návykov s výskytom niektorých ochorení, napriek narastajúcemu počtu dostupných informácií a štúdií o každej potravine či živine, a napriek zvyšujúcim sa tržbám v obchodoch s racionálnou výživou, neustále stúpa v krajinách s modernými stravovacími návykmi počet ľudí trpiacich kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabetom, respiračnými chorobami či ochoreniami tráviaceho traktu. Svetová zdravotnícka organizácia dokonca obezitu zaradila na zoznam oficiálnych ochorení, a čo je najsmutnejšie, netýka sa zďaleka len dospelej populácie, ale čoraz vyššieho percenta detí a teenagerov. Vyššieho veku sa nedožívame čulí, aktívni a zdraví, ale pomerne často sa stávame veľmi skoro závislými od lekárov, liekov a nemocníc.

Pre jedného liek, pre druhého jed

Už v staroveku mysliteľ a básnik Lucretius povedal, že „čo je pre jedného potravou, môže byť pre druhého prudkým jedom“. Od Hippokrata zas pochádza myšlienka, že „je oveľa dôležitejšie vedieť, aký typ pacienta má nejakú chorobu, než vedieť, akú chorobu má nejaký pacient“. Čínska medicína ľudí rozdeľuje na päť typov – drevo, kov, voda, oheň a zem, Ayurvéda zisťuje, ktorá z troch dóš (vátta, pitta, kapha) prevláda – a až na základe takéhoto rozdelenia poskytujú odporúčania. Je na mieste sa zamyslieť nad globálnymi výživovými odporučeniami, ako ich poznáme. Skutočne je nelogická úvaha, či Inuit z Grónska potrebuje rovnakú stravu, ako Sudánec z rovníkovej Afriky?

Metabolická typológia – odpoveď na rôznorodosť?

Metabolická typológia je systém zohľadňujúci biochemickú individualitu človeka, ktorá v obrovskej miere ovplyvňuje homeostázu jednotlivých systémov organizmu. Zjednodušene povedané, na čo jeden reaguje pozitívne, druhému pomôcť nemusí, prípadne mu môže škodiť tým, že zvýši nerovnováhu v niektorom zo systémov riadenia rovnováhy v organizme. Hlavnými kritériami pre určenie metabolického typu sú autonómny nervový systém a systém spaľovania. V rámci autonómneho nervového systému nám do väčšej či menšej miery môže dominovať jedna z jeho vetiev, ktorými sú sympatikus a parasympatikus. Celý tento systém potom riadi všetky vôľou neovládateľné deje, ktoré v našom organizme prebiehajú, pričom sympatikus je vetvou pre boj alebo útek, parasympatikus zas pre odpočinok a zažívanie. V rámci oxidačného systému (systému spaľovania) nám môže dominovať spaľovanie rýchle alebo pomalé. Podľa toho, ktorý z týchto systémov je dominantný, a ktorá vetva tohto systému je nadradená, rozoznávame tri základné metabolické typy – sacharidový, zmiešaný a bielkovinový. Pre každý z týchto typov sú potom odporúčané nielen iné pomery jednotlivých makronutrientov, ale aj iné potraviny, z ktorých tieto živiny získavame.

Ako zistiť, ktorý z typov som ja, a ako prípadne pomôcť sebe, rodine či svojim klientom lepšie chápať ich individualitu sa dozviete na našom kurze Metabolické typy.

Autor článku

Lektorka Welko

Elena Svobodová

Lektorka a poradca pre výživu s vlastnou praxou. V súčasnosti si dokončuje vzdelanie na katedre výživy človeka (SPU Nitra). V Inštitúte pôsobí od roku 2014 a je aj autorkou samostatného kurzu Metabolické typy.

Tagy:

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297