Naše začiatky

“Welko – Inštitút zdravého života” – začalo svoju púť v roku 2014 prvým kurzom Poradca pre výživu v Bratislave. Názov Welko (WELlness KOuč) v sebe niesol pôvodnú víziu vychovávať wellness koučov, a tak predstihoval svoje prvotné zameranie na všetkých záujemcov o oblasť výživy.

Hlavnou náplňou počas piatich rokov fungovania ostali kurzy výživy, pričom tie krátkodobé sme z kapacitných dôvdov realizovali len s malou frekvenciou.

Minulý rok sa náš inštitút oddelil od svojej českej sestry a v rámci toho zmenil aj logo. 

Nové logo sme postupne začali prezentovať už od septembra 2018 a stalo sa súčasťou našich výstupov. Spolu so zmenou loga sme v procese vytvárali základy celkového nového dizajnu a imidžu. Všimli ste si to na prezentáciách, certifikátoch a všetkých podkladoch, ktoré sa týkajú našich kurzov.

Zmena inšpirovaná vašimi príbehmi

Ponuka kurzov

Každý študent z našich kurzov mal svoj príbeh a dôvod prečo sa rozhodol získať viac informácií o výžive. Často šlo o začínajúcich podnikateľov, najčastejšie živnostníkov, ktorí s podnikaním nemali žiadne alebo len minimálne skúsenosti. Odborným kurzom o výžive to všetko pre nich len začalo. Úspech takéhoto čerstvého podnikateľa totiž zívisí aj na jeho schopností riadiť, aj keď len malý, biznis. V lete 2017 sme sa preto rozhodli, že naše vzdelávanie rozšírime práve o podporu začínajúcich podnikateľov.

Dostupnosť kurzov

Zároveň sme si vedomili, že naše služby sa skutočne obmedzujú len na víkendové odprednášanie svojich tém, bez akéhokoľvek napredovania. Ak máme pokračovať tak chceme pokračovať ináč a na podstatne vyššej úrovni.

Koncom roka 2018 sme dostali na tento náš projekt získali aj nový impulz v podobe získania grantu „Zvýšenie kvality celoživotného vzdelávania“ určeného na vybudovanie platformy pre poskytovanie on-line kurzov určených predovšetkým začínajúcim podnikateľom.

Prvé online kurzy plánujeme už koncom roka 2019. Prihláste sa nižšie k odberu noviniek a my vás budeme priebežne informovať o tom, ako postupujeme.

Predstavujeme vám Winštitút

Od nového roka sa predstavujeme ako Winštitút.

$

W

Písmenka „W“ sme sa nechceli vzdať – obsahuje v sebe historický moment a spomienku na Welko.

$

Win

Pridali sme slovíčko „WIN“, ktoré má charakterizovať naše posolstvo – že akékoľvek vzdelávanie je vždy výhrou a v konečnou dôsledku predpokladom dosahovania úspechu na ceste za splnenými snami.

$

Winštitút

Nový názov v sebe zahŕňa “Inštitút” – teda ostávame vzdelávacou jednotkou v mimoškolskom vzdelávaní aj, ale už nielen, v oblasti výživy.

Ako Winštitút chceme byť nielen poskytovateľom kurzov v offline aj online forme, ale chceme prinášať neustále kvalitné informácie aj vo forme blogu, príspevkov na sociálnych médiách a sieťovaním odborníkov, ktorí pomôžu nášmu Inštitútu rásť a vytvoriť tak miesto nadšencov a prívržencov novej formy napĺňania vlastných vízií.

Autor článku

ODBORNÝ GARANT KURZOV A VEDÚCA LEKTORKA WINŠTITÚTU

RNDr. Barbara Sviežená, PhD

Barbara je spoluzakladateľkou Inštitútu a spoluautorkou komplexného kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia a spolupodieľa sa na odbornom smerovaní a filozofii Winštitútu.

Absolventka katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas postgraduálneho štúdia sa venovala problematike vplyvu karcinogénov a mutagénov na živý organizmus.

Tagy:

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297