Home » Naše kurzy » Krátkodobé kurzy o výžive » Výživa detí a žien počas tehotenstva a dojčenia

Výživa detí a žien počas tehotenstva a dojčenia

1-dňový Špecializovaný kurz

… alebo výživa dieťaťa začína počatím. Informácie z kurzu môžu byť prínosné pre odborníkov aj laickú verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku výživy, predovšetkým pre rodičov, ktorým záleží na zdraví a stravovaní svojich detí, alebo optimalizácii stravy počas tehotenstva.

Pre koho je kurz určený

~

Winštitút absolventi

Vhodné pre absolventom kurzu Poradca pre výživu ako doplnková špecializácia k výžive detí.

Rodičia

V kurze je veľa užitočných informácií pre rodičov, ktorým záleží na zdraví a stravovaní svojich detí.

Tehotné a dojčiace ženy

Kurz je určený aj tehotným a dojčiacim ženám, a pripravujúcim sa na tehotenstvo.

Laická verejnosť

Nemusíte byť odborník, kurz je vhodný aj pre laikov, ktorí sa zaujímajú o výživu detí a žien.

Forma on-line štúdia

Z

Najnovšie trendy o vplyve výživy tehotných žien na zdravie narodeného dieťaťa

Z

Zásady stravovania počas laktácie, ako navýšiť energiu, mýty a fakty

Z

Výživa detí – výpočty, percentilové grafy

Z

Chyby vo výžive

Z

Alternatívne výživové smery – áno alebo nie

Z

Výživa tehotných žien – čo jesť, čomu sa vyhnúť, koľko pribrať, kedy suplementovať

Z

Význam materského mlieka, náhrady mliek, alternatívne rastlinné mlieka

Z

Nadváha a obezita detí

Z

Alergie, intolerancie, vylúčenie potravín

Z

Poruchy príjmu potravy – kde sa obrátiť, čo robiť

Na kurze s vami prejdeme všetky fázy výživy dieťaťa od prenatálneho obdobia, cez tehotenstvo a dojčenie matky až po výživu po narodení.

Úvod do kurzu

Hypotéza prenatálneho pôvodu (výživa dieťaťa začína počatím) z pohľadu genetičky a matky

 

Výživa tehotných žien a podpora počatia

Súčasné odporúčania, energetický príjem, odporučené denné dávky makro- a mikroživín, optimálne váhové prírastky, kritické mikroživiny: suplementácia – áno či nie, riziká v gravidite

Výživa počas dojčenia

Regulácia tvorby mlieka, nastavenie energetického príjmu dojčiacej matky, kritické mikroživiny, čomu sa vyhýbať počas dojčenia, chudnutie počas dojčenia

Výživa dieťaťa po narodení

Nastavenie energetického príjmu u detí, percentilové grafy a detské BMI – správna interpretácia, prevencia obezity detí, obezitogénne faktory, alternatívne typy výživy, alergie, intolerancie, najčastejšie chyby vo výžive detí, náhradné potraviny

Cena kurzu

119 eur

Štandardná cena kurzu

99 eur

Zvýhodnená cena pre našich absolventov

Cena je konečná a je vrátane DPH. Je splatná po potvrdení elektronickej prihlášky organizátorom a zaslaní organizačných pokynov ku kurzu dva týždne pred jeho zahájením. Kurzovný poplatok je potrebné uhradiť najneskôr tri dni pred zahájením kurzu na základe pokynov.

Lektorka

Odborný garant kurzov
RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Barbara je spoluzakladateľkou Inštitútu a spoluautorkou komplexného kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia.

Aktuálne termíny

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297