Home » O nás » Často kladené otázky

Často kladené otázky

V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky

Prihlásenie na kurz

Prihlásenie na kurz

SÚ NEJAKÉ PODMIENKY PRIHLÁSENIA NA KURZY?

Nie, nemáme definované obmedzenia pre účastníkov kurzov. Optimálne je, ak účastník kurzu má ukončené stredoškolské vzdelanie, ale nie je to podmienkou.

SOM ÚPLNÝ LAIK. MÔŽEM PRÍSŤ NA KURZ VÝŽIVY?

Samozrejme. Kurzy sú koncipované tak, aby boli prínosné ako pre laikov, tak pre odborníkov v danej oblasti. Výhodou kurzov je možnosť diskusie a názorovej výmeny. Odborníci obohacujú naše kurzy o informácie z vybraných oblastí, laici práve svojimi otázkami, ktoré preveria pedagogické zručnosti lektorov.

Výuka

Výuka

AKO PREBIEHA VÝUKA NA KURZOCH VÝŽIVY?

Výuka v dlhodobých kurzoch prebieha počas víkendov – vždy v sobotu aj nedeľu – v čase od 8:30 – 17:00. Výuka je rozdelená na teoretickú časť počas prvých troch týždňov a praktickú časť v poslednom týždni kurzu. Vyučovacia hodina trvá spravidla 50 minút, nasledovaná 10 minútovou prestávkou. Počas obeda je hodinová prestávka.

1-dňové kurzy a semináre sú spravidla v piatky.

KOĽKO ABSENCIÍ POČAS DLHODOBÉHO KURZU JE TOLEROVANÝCH?

Štandardne jeden víkend s odôvodnenou absenciou. Podmienkou pristúpenia k skúške je však absolvovaný víkend s praktickou časťou, kedy preberáme metodiku spracovania stravovacieho plánu. Bez absolvovania tohto víkendu poslucháč nemôže vypracovať záverečnú prácu.

JE MOŽNÝ INDIVIDUÁLNY ROZVRH, AK SOM ŠTUDOVAL PRÍBUZNÝ ODBOR A POTREBNÉ POZNATKY?

Áno, v prípade záujemcov, ktorý vyštudovali príbuzný odbor (medicína, prírodné vedy, chemicko-technologická fakulta, farmácia a pod.) pristupujeme k individuálnemu rozvrhu, kedy poslucháč absolvuje iba vybrané a povinné prednášky. Podmienkou pristúpenia k záverečnej skúške je absolvovanie víkendu s praktickou časťou.

MÁM MALÉ DETI, ČO AK ZAČNEM NAVŠTEVOVAŤ KURZ, ALE PRE RODINNÉ POVINNOSTI NEBUDEM SCHOPNÁ BYŤ NA VŠETKÝCH PREDNÁŠKACH?

Poslucháčom vychádzame v ústrety. Ak z opodstatnených dôvodov nemôžete byť na všetkých prednáškach, môžete si ich prísť vypočuť v nadväzujúcom kurze bezplatne. Môžete si preložiť termín skúšky až po absolvovaní všetkých prednášok. Jednotlivé témy môžete doštudovať aj zo študijných materiálov – všetky prednášky budete mať k dispozícii v študentskej sekcii.

MÁM ZÁUJEM O KURZ PORADCU, ALE NEVIEM SA UVOĽNIŤ NA VIAC VÍKENDOV PO SEBE.

Kurz si môžete zložiť z dvoch nadväzujúcich termínov kurzov. Napríklad prvé dva víkendy absolvujete v jednom termíne, a posledné dva víkendy až v ďalšom termíne kurzov. Vaše miesto Vám rezervujeme v dvoch nasledujúcich termínoch.

DOSTANEM ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY?

Áno, poskytujeme študijné materiály v elektronickej forme. Sú sprístupnené po zaplatení kurzovného poplatku v študentskej sekcii našej webovej stránky. Heslo je zvyčajne aktuálne do dňa skúšky.

SÚ LEKTORI DOSTATOČNE ERUDOVANÍ?

Lektori, ktorí prednášajú jednotlivé témy sú odborníci vo vybraných oblastiach, na ktoré sa špecializujú. Väčšina lektorov absolvovala kurzy v Inštitúte, čo im dáva možnosť získať si celkový prehľad o prednáškach a odovzdávať jednotne filozofiu Inštitútu. Naši lektori majú niekoľkoročné skúsenosti s lektorovaním, ale aj s poradenskou činnosťou a okrem samotných odborných informácií poskytujú aj cenné rady z vlastnej praxe.

MÁTE STÁLE PRIESTORY?

Winštitút má stále priestory v Bratislave na Hraničnej 18, kde prebiehajú všetky bratislavské kurzy. Poslucháči majú možnosť bezplatného komfortného parkovania v priestoroch areálu.

V Košiciach a Banskej Bystrici máme vybrané priestory prenajímané iba na dobu trvania kurzu. Informácie o mieste konania dostávajú záujemcovia najneskôr dva týždne pred konaním kurzu.

Skúška

Skúška

AKO PREBIEHA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA PRI KURZE PORADCA PRE VÝŽIVU?

Záverečná skúška pozostáva z písomného testu. Test tvorí 50 otázok z prebraného učiva, pričom poslucháč si vyberá vždy jednu zo štyroch odpovedí. Podmienkou absolvovania je 75% -ná úspešnosť, teda 35 správnych odpovedí.

Podmienkou pristúpenia k skúške je odovzdaná záverečná práca – individuálny stravovací plán.

ČO AK NEUROBÍM TEST?

V prípade neúspešného vypracovania testu má účastník právo na jeden náhradný (opravný) termín po dohode s vedúcou lektorkou.

AKO VYZERÁ ZÁVEREČNÁ PRÁCA?

Záverečná práca predstavuje individuálny stravovací plán pre fiktívneho klienta, s jasne rozpracovanými kapitolami – opis klienta, ciele nastaveného plánu, samotný stravovací plán, plán fyzickej aktivity, suplementačný plán a záver so zhodnotením dosiahnutých cieľov. Záverečnú prácu poslucháči spracúvajú pod vedením lektorov a celá metodika je podrobne vysvetlená počas praktickej časti kurzu. Záverečnú prácu poslucháč zasiela elektronicky na nezávislé zhodnotenie externým spolupracovníkom Inštitútu pre zachovanie objektivity hodnotenia.

V AKOM NUTRIČNOM PROGRAME MUSÍM VYPRACOVAŤ ZÁVEREČNÚ PRÁCU?

Softvér alebo nutričná aplikácia na tvorbu záverečnej práce nie je striktne daná. Poslucháči sa naučia na kurze metodiku a princípy spracovania individuálneho stravovacieho plánu. Naučia sa pracovať v nutričnej aplikácii Planeat. Pokiaľ však poslucháč chce stravovací režim spracovať v inom softvéri, môže

Certifikácia

Certifikácia

SÚ KURZY CERTIFIKOVANÉ?

Áno, všetky naše kurzy sú ukončené Certifikátom. V prípade kurzu Poradca pre výživu získava poslucháč Certifikát po úspešnom absolvovaní skúšky. Pri ostatných kurzoch a seminároch je Certifikát odovzdaný na konci kurzu bez skúšky.

MÔŽEM NA ZÁKLADE CERTIFIKÁTU Z KURZU VYKONÁVAŤ PORADENSKÚ ČINNOSŤ?

Poradenstvo vo výžive je na Slovensku voľnou živnosťou – to znamená, pre jeho vykonávanie nie je potrebné preukázať sa patričným vzdelaním. Spadá pod kategóriu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Po absolvovaní kurzu získate dostatočné množstvo informácií na teoretickej aj praktickej báze, aby ste mohli vykonávať poradenstvo v oblasti preventívnej výživy. Zároveň sa v rámci kurzu zaškolíte pre prácu v nutričnom softvéri.

Platba

Platba

JE MOŽNÉ PLATIŤ KURZ NA SPLÁTKY?

Áno, splátkový systém je akceptovaný. Je možné zaplatiť kurz v dvoch alebo troch splátkach s tým, že celé kurzovné musí byť uhradené do dňa vykonania skúšky. Bez uhradenia plného kurzovného nie je možné odovzdať Certifikát.

JE MOŽNÉ PREPLATIŤ KURZ CEZ ÚRAD PRÁCE?

Nie, kurzy výživy nie je možné na Slovensku akreditovať, a preto ako neakreditované nepodliehajú možnosti schválenia úhrady kurzu cez Re-pas. Žiaden kurz výživy na Slovensku nie je akreditovaným resp. Rekvalifikačným kurzom.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Napíšte nám a my vám radi pomôžeme.

Info

Kontakt

Telefón

+421 (0) 907 573 215

Po-Štv 9:00 – 15:00

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297