Myslíte si, že keď všade okolo nás zúri informačná smršť medzi výživovými odporúčaniami, vedie to k nášmu lepšiemu zdraviu? Myslíte si, že po 10-tich rokoch intenzívneho záujmu verejnosti o výživu a zdravý životný štýl došlo už k posunu v štatistikách ochorení? A myslíte si, že viete čo robiť, aby ste neprežili veľkú časť svojho života s chronickým ochorením a mnohými obmedzeniami?

Realita v štatistikách

Podľa tlačovej správy Národného centra zdravotnických informácií pribudlo za rok 2018 na Slovensku 22 tisíc nových prípadov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka. Podľa ďalšej tlačovej správy NCZI najčastejším dôvodom hospitalizácie na Slovensku sú choroby obehovej sústavy (ako je infarkt, ischemická choroba srdca apod.) a ide o státisíce prípadov. Najviac predpisovanými liekmi u nás sú lieky na kardiovaskulárny systém.

V Správe o zdravotnom stave obyvateľstva SR sa dozvieme, že napriek cielenej medializácii v prevencii rizikových faktorov vrámci rôznych odborných i populačných intervenčných aktivít, na Slovensku výskyt chronických (neprenosných) chorôb neklesá.

Ženy strávia v priemere 14 rokov svojho života s chronickým ochorením, muži o niečo kratšie, čo však je zároveň dané ich kratšou priemernou dĺžkou života. V porovnaní s mužmi strávia ženy väčšiu časť ich života v chorom zdraví a tieto roky chorého zdravia sú väčšinou rokmi s vážnymi zdravotnými problémami. Zdravotné problémy vo vyššom veku spôsobujú čiastočné až výrazné obmedzenie v aktivitách.

Takže, aby sme to zhrnuli: 

každý tretí človek trpí kardiovaskulárnym ochorením,

jeden zo šiestich má vysokú hladinu cholesterolu

šest osôb z desatich má vysoký krvný tlak

jeden z desiatich má cukrovku a ďalší štyria k nej pravdepodobne smerujú

Môže byť vôbec takáto štatistika v súlade s technologicky vyspelou medicínou, množstvom odporúčaní vo všetkých médiách, modernými farmaceutikami, extrémnym množstvom superpotravín, komplexných výživových doplnkov, a obohatených potravín na trhu? Kde robíme chybu?

Ako píše zakladateľ nutritionfacts.org – Michael Greger M.D. – ľudia neumierajú na starobu, ale podliehajú chorobám. Väčšine úmrtí sa dá predchádzať a sú z veľkej časti spôsobené našou životosprávou.

Prevencia = dnes urob všetko preto, aby si zajtra nebol pacientom

Poznáme koncept primárnej, sekundárnej aj terciárnej prevencie ochorení, ktoré sú nasmerované na ľudí s rizikom ochorenia alebo prepuknutým ochorením. Málokto však pozná pojem prvotnej prevencie, ktorý bol prvý krát predstavený v roku 1978 Svetovou zdravotníckou organizáciou a neskôr prijatý Americkou kardiologickou asociáciou. Práve tento koncept obsahuje stratégiu ako predísť chronickým ochoreniam a vyhnúť sa rizikovým faktorom.

Podľa prvotnej prevencie tajomstvo zdravého života spočíva v nasledovných siedmich odporúčaniach: 

9

nefajčiť

9

nemať nadváhu

9

byť vysoko aktívny (myslí sa denne 22 minút chôdze)

9

jesť zdravšie

9

mať cholesterol nižší ako je priemer krajiny

9

mať normálny tlak krvi

9

mať normálne hodnoty cukru v krvi.

Dohodnú sa konečne kapacity na tom, čo je zdravé?

Nuž, 6 z týchto siedmych odporúčaní je úplne jasných… ale čo presne znamená „zdravšie jesť“? Pandémia chronických ochorení sa pripisuje takmer univerzálnemu posunu v strave, v ktorej prevažujú živočíšne a spracované potraviny, čo znamená viac mäsa, vajec, tuku, sladených nápojov, cukru a rafinovaných obilovín. 

r

Podľa odhadov Amerického ministerstva poľnohospodárstva len 11% našej stravy tvoria nespracované potraviny – teda obiloviny, strukoviny, zelenina, ovocie a orechy.

Nasledujúci obrázok znázorňuje percento američanov pod, na alebo nad nutričnými odporúčaniami v rámci skupiny potrevín.

Čo presne môžeme robiť a na čo sa v našej strave máme zamerať, aby sme predišli prepuknutiu chronického ochorenia u seba, alebo u našich najbližších, sa dozviete v cykle Terapia výživou. Výživa skutočne môže pôsobiť ako najdôležitejší faktor prevencie, ktorý ešte k tomu máme plne v svojich rukách. A odpoveď na otázku je – áno, kapacity prevažne vedia, ako na to.

Autor článku

ODBORNÝ GARANT KURZOV A VEDÚCA LEKTORKA WINŠTITÚTU

RNDr. Barbara Sviežená, PhD

Barbara je spoluzakladateľkou Inštitútu a spoluautorkou komplexného kurzu výživy na báze akreditovaného kurzu v ČR. Je autorkou kurzu Výživy detí a žien počas tehotenstva a dojčenia a spolupodieľa sa na odbornom smerovaní a filozofii Winštitútu.

Absolventka katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas postgraduálneho štúdia sa venovala problematike vplyvu karcinogénov a mutagénov na živý organizmus.

Tagy:

1-dňový kurz
Terapia výživou I.

Výživa, potraviny a naše zdravie spolu úzko súvisia. Plnohodnotná strava môže pôsobiť preventívne v zdraví, ale aj terapeuticky v chorobe. Prinášame cyklus seminárov o terapii výživou pri vybraných zdravotných problémoch.

3-víkendový kurz
Základy výživy

Kurz Základy výživy je komplexným vzdelávacím kurzom určeným pre všetkých, ktorí chcú vedieť o výžive a svojom tele viac.Ideálne pre všetkých, ktorí by si radi urobili jasno vo faktoch a mýtoch o výžive a v optimálnej životospráve.

Prihláste sa na naše kurzy

Zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

Viac o WinštitúteTermíny všetkých kurzov

Welko Team Slovakia s.r.o.
Kladnianska 46, 821 05 Bratislava
IČ 50308769
DIČ 2120267116
IČ DPH SK2120267116

info@winstitut.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4102 3297